Základné informácie

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA v obci Fričovce

Národný projekt Terénna sociálna práca sa v obci Fričovce realizuje od 1.11. 2012 do novembra 2022.
Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Terénna sociálna práca si kladie za cieľ preventívne pôsobiť na rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov, a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií.
Špecifický cieľ TSP -  hľadať riešenie nepriaznivej sociálnej/životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre dlhodobo neriešené sociálne problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom čoho je nepriaznivá sociálna situácia spojená s diskrimináciou v spoločnosti v prístupe k zamestnaniu a verejným službám na lokálnej i národnej úrovni.

Kancelária TSP sídli v priestoroch budovy bývalého MNV.
KONTAKT:
Fričovce 64, 082 37  Široké                
e-mail: tsp.fricovce@gmail.com               
tel. 0903 481 259

ÚRADNÉ HODINY kancelárie TSP:
PONDELOK        8.00   -  17.00 hod.
UTOROK             8.00   -  16.00 hod.
STREDA              8.00   -  17.00 hod.
ŠTVRTOK            8.00   -  16.00 hod.
PIATOK               8.00   -  14.00 hod.
Prestávka na obed:      12.00  -  12.45 hod.


TSP v obci vykonávajú 2 ľudia:
Asistent terénneho sociálneho pracovníka (ATSP) - Miroslav Bendík
Terénny sociálny pracovník (TSP) - Mgr. Ivana Hendrichovská

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021