Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
drevené palivové pelety 8mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ST SIRIUS s.r.o.
2433.60 €
laserová farebná tlačiareń pre MŠ - CANON i-SENSYS LBP7210Cdn Odb.: Obec Fričovce
Dod.: CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
220.00 €
inštalácia elektronického zabezpečovacieho zariadenia v budove ZŠ Fričovce súp.č.265 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
792.79 €
vyhotovenie geologického prieskumu pre zachytenie a využitie prameńov č. 1 a 2 pre vodárenské účely Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Geoton, s.r.o.
700.00 €
servis osobného motorového vozidla ŠKoda Fabia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Straka
0.00 €
úplný rozbor vody - záchytný prameň č. 1 a 2 v katastri Obce Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
materiiál na opravu strechy OcÚ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP
3281.78 €
drevené palivové pelety 8mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ST SIRIUS s.r.o.
2028.00 €
110 l kontajnery Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
383.40 €
maliarske práce v budove č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Majerník
990.00 €
vystúpenie speváckej skupiny ROSA na "Bartolomejskom dni" dňa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prešovské kultúrne a spoločenské združenie
150.00 €
vystúpenie folklorneho súboru Hermanovčan na "Bartolomejskom dni" dńa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Občianske združenie Hermanovčan
200.00 €
ukážka sokoliarskeho výcviku na "Bartolomejskom dni" dňa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Sokoliarska skupina sv. Bavona
450.00 €
vystúpenei hudobnej skupiny "Helenine oči"na Bartolomejskom dni dňa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MICHALSON s.r.o.
1500.00 €
preprava futbalových mužstiev v jesennej sezone 2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
vypracovanie žiadosti a kompletizácia všetkých príloh na získanie NFP vrámci Výzvy zameranej na zvyšovanie ener.účinn. existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Gemini Group s.r.o.
220.00 €
statický posudok mosta a návrhu jeho sanácie v stupni DRS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PRODOSING, s.r.o.
1080.00 €
porealizačné zameranie kanalizácie v obci od č. 7 po č. 103 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GEOBAN spol. s r.o., Jozef Ontko
0.00 €
vodoinštalačné práce a prerábka vodovodných prípojok v miestnosti pôvodných WC na kuchynku v budove ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Uličný
0.00 €
vypracovanie aktuálnych hydrologických údajov v recipiente od SHMÚ v zmysle rozhodnutia na vypúšťanie odp. vôd Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
330.00 €
vyhotovenie informačno-propagačnej tabule na projekt "Rekonštrukcia OcÚ v obci Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Trudič -NIOSART
0.00 €
vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV za rok 2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
200.00 €
preloženie linky FDSL z budovy súp.č. 64 na súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
gravírované vázy a súprava trofejových pohárov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: COLTSUN-CONSULT, s.r.o.
260.00 €
drevené peletky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NIKOEX s.r.o.
444.00 €
laboratorne vyšetrenie vody v budove súp.č. 21 a č. 191 počas roka 2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
vypracovanie energetického certifikátu budovy súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENECO s.r.o.
300.00 €
úprava miestnosti na WC v budove ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Štefan Harčár
0.00 €
vodoinštalačné a vodárenské práce na vodárňach , ktoré prevádzkuje Obec Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Uličný
0.00 €
zavedenie zabezpečovacieho zariadenia v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
372.90 €
horizontálne hliníkové žalúzie s montážou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DASON
119.37 €
vertikálne žalúzie s montážou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DASON
1049.64 €
oprava ponorného čerpadla ELEKTRA 80/70 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PUMPEG s.r.o.
233.56 €
oprava ponorného čerpadla EBARA 4N4-12 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PUMPEG s.r.o.
233.56 €
pokládka dlažby v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marek Vozár
300.00 €
pokládka dlažby v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MOVYROB
0.00 €
rozbor vody zo studne - budova OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
občerstvenie na stretnutie jubilantov za 21. polrok 2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
175.00 €
zhotovenie madiel na chodbu v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jaroslav Kanaš
0.00 €
protipožiarný servis na budove OcÚ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BTS-PO, s.r.o.
0.00 €
materiál na opravu budovy šatne FFK Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AGROS - Vyšňovský Stanislav
0.00 €
overenie účtovnej závierky za r. 2012 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
400.00 €
zimné pneumatiky na auto Škoda Fabia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RUBBER TRADE, s.r.o.
207.76 €
divadelné predstavenie - Skrotenie zlej ženy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mestské kultúrne stredisko
200.00 €
zrovnanie parkovacej plochy na MK Pod Háj Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František KRIVDA
0.00 €
lekárnička s náplňou pre MŠ a OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Výdajňa zdravotníckych pomôcok GaG
145.20 €
kúrenárske práce v budove OcÚ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Združenie JOŽO
429.00 €
kovový regál do archívu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Metalkas, s.r.o.
245.14 €
regály na šanony Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Szostok Marek - BIEDRAX s.r.o.
526.40 €
servis plynových topidiel - gamatiek v MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko
0.00 €
prebitie kanálu v budove súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko
0.00 €
dopravné značenie zvislé Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TSA spol. s r.o.
129.00 €
drevné peletky o priemere 8 mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BIOENERGIA, a.s.
1900.00 €
rozbor vody z MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
rozbor vody zo ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
vodovodné rúry PVCU TL.HRD.90x4,3x6000PN10 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
0.00 €
deratizácia školského pozemku - ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BORAFEST SK s.r.o.
160.00 €
oprava chloratora do studne Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EZV - úprava vody
0.00 €
oplotenie anglickej záhrady vo Fričovciach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UMAKOV - Ing. Vladimír Lacko
2258.65 €
futbalové dresy pre družstvo žiakov Fričoviec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ATAK, Slovak Sportdesign
452.80 €
preprava futbalových mužstiev - 2013/2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
školská tabuľa pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ŠKOLEX, spol. s r.o.
627.80 €
stoly, stoličky, učiteľská stolička a katedra pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Daffer spol. s r.o.
659.30 €
akumulačné pece pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: VEREX-ELKO, a.s. - PO
2432.96 €
občerstvenie na stretnutie jubilantov za 1. polrok 2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
105.00 €
rúry PVCU ti 90x4,3x6000 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
534.82 €
kamenivo 0-16 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: S.F.Bouw, s.r.o.
346.96 €
PD na pripojovací plynovod k budove súp.č. 3 - MC Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Grošaftová Ľubomíra
288.00 €
úprava miestnosti v budove ZŠ Fričovce s.č. 265 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martin Vysočan
2418.40 €
zemné výkopové práce na odvodnení cesty - Ulice Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Nákladná doprava a zemné práce
0.00 €
rozbor vody zo studne z rod.domu súp.č. 59 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
kanalizačné rúry PVC 315/5000 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP
3390.72 €
rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Združenie JOŽO
0.00 €
piesok jemný Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TRISTAR s.r.o.
72.00 €
elektroinštalačné práce v budove súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MOVYROB
0.00 €
občerstvenie na posedenie ku Ďnu učiteľov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
0.00 €
právne poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Advokátska kancelária
0.00 €
príruba na čerpadlo na ČOV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BIOCOMPACT spol. s r.o.
0.00 €
stôl na stolný tenis Insportline FORTE Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Unihouse s.r.o.
199.00 €
koaxiálny kábel na STA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HAGARD HALL, a.s.
0.00 €
metrologické overenie a oprava prietokomeru na ČOV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Badger Meter Slovakia s.r.o.
0.00 €
občerstvenie pre členov SČK na VČS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
160.00 €
spracovanie zmluvy o vecnom bremene Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mgr. Regína Šťastná - REGIS
40.00 €
občerstvenie pre členov DHZ na VČS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
120.00 €
drevené peletky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SLOVEN s.r.o.
800.00 €
darčeky pre učiteľo ku Dňu učiteľov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
61.47 €
rozbor vody zo studne - časť Gazdovec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
rozbor vody zo ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
rozbor vody z MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
drevné pelety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NIKOEX s.r.o.
0.00 €
vypracovanie znaleckého posudku na parcely Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Legátova
0.00 €
občerstvenie pre členov SZZP na VČS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
140.00 €
montáž kamerového systému v ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
569.16 €
kamery do ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
1663.92 €
peletky na vykurovanie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NIKOEX s.r.o.
1260.00 €
šatníková skriňa, zámky s dopravou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: metaloBox
166.80 €
tovar pre MŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HODBLA H Slovensko s.r.o.
120.00 €
materiál na STA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ján Jenča
64.84 €
perinky a vankúše a obliečky na nich pre MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Herceg Viliam - HV
856.08 €
oprava čerpadla v studni ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Združenie JOŽO
0.00 €
vodovodné batérie do MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Brahama spol. s r. o.
0.00 €
vodovodná tlaková rúra a T kus Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
0.00 €
výmena ponorky vo vodárni Gazdovec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko
0.00 €
chlornan sodný do studne Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Brenntag Slovakia, s.r.o.
0.00 €
geom. zameranie parcely č. 460/14 k.ú.Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Karol Petrovský
0.00 €
vyhotovenie Ďakovnej plakety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
0.00 €
pohostenie na krst knihy Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LTD, s.r.o.
0.00 €
vyhotovenie Ďakovnej plakety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
0.00 €
PVC rúry kanal hladké Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SUNOB Capital, s.r.o.
1336.40 €
preprava futbalových mužstiev - 2012/2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
110 l kontajnery Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
579.00 €
vystúpenie na akcii "Bartolomejský deň" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Country duo Weteráni
400.00 €
vystúpenie na akcii "Bartolomejský deň" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kandráčovci
800.00 €
rúry HDPE PE 100 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PEhAES a.s.
1226.88 €
prehlbenie starej studne v ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RNDr. Ján Grech-Penetra
1267.68 €
preprava rúr z Prešova do Fričoviec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Hudák
0.00 €
piesok na posyp Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TRISTAR s.r.o.
100.10 €
materiál na vodovod Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jafar
0.00 €
savice pre PO Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Florian, s.r.o.
246.00 €
vytýčenie káblov na akciu "Revitalizácia centra .... Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
oprava spoločnej televíznej antény Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r. o.
0.00 €
oprava miešadla na ČOV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LK PUMP Servis s.r.o.
0.00 €
kanalizačné konusy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JMJ, spol. s r.o.
1162.00 €
rúry PVCU 250/5000 SN 4 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
737.00 €
rúry HDPE PE 100 PN Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
1184.00 €
zariadenie na dezinfekciu vody Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EZV - úprava vody
1112.40 €
výkonný zosilovač k miestnému rozhlasu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jaroslav Guľaš
0.00 €
elektrické konvektory Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELEX - Štefan Bober
152.86 €
ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Olejár
499.20 €
ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Alena Olejárová - CLEANIT
698.40 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
  Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu 2017