Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
smetné nádoby Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
1029.60 €
reklamné predmety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Adrián Adamkovič, AAA Grafika
1675.00 €
topné telesá Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
372.50 €
hračky pre MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NOMIland, s.r.o.
615.95 €
oprava el. regulácie čerpadla Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Oliver Vaško
0.00 €
realizácia VO Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TENDERKON, s.r.o.
3000.00 €
LED Street Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LED-SOLAR, s.r.o.
990.00 €
umývačka riadu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Internet Mall Slovakia, s.r.o.
874.92 €
vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Legátova
0.00 €
vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Legátova
0.00 €
drvené kamenivo Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ORIM-M.P., s.r.o.
0.00 €
tepovanie kobercov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Variomarket, s.r.o.
0.00 €
tonery Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Daniela Gerlašinská - DANger
21.60 €
uverejnenie inzercie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Petit Press a.s.
94.50 €
hasičské rovnošaty Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Florian, s.r.o.
329.95 €
tovar pre DHZ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Florian, s.r.o.
1593.40 €
elektrody na AED lifepack Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HOMEGYM s.r.o.
85.52 €
betonová zmes Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FESTRA - František Straka
78.00 €
spracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Legátova
0.00 €
zameranie a spracovanie GP Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. František Haník - GEOKART
300.00 €
spracovanie a vyhotovenie GP Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. František Haník - GEOKART
180.00 €
spracovanie a vyhotovenie GP Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. František Haník - GEOKART
180.00 €
LED Street Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LED-SOLAR, s.r.o.
495.00 €
rotačná kefa na údržbu multif. ihriska Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MARO s.r.o.
1.20 €
kanálový krtko Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Florian, s.r.o.
49.16 €
kontrola bezpečnosti detských ihrísk Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EKOTEC spol. s r.o.
252.00 €
jednostupňová PD Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
800.00 €
HDD s prácou do ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
0.00 €
montáž otvárania multifunkčného ihriska Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
0.00 €
kamerový systém na multif. ihrisko Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
0.00 €
guľový uzáver Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Florian, s.r.o.
41.00 €
predný kryt motora Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Florian, s.r.o.
47.04 €
ochranný tvárový štít Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BORTEX, s.r.o.
34.60 €
materiál na schody k vodojemu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: KOVING OK, s.r.o.
283.60 €
zameranie a vyhotovenie GP Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. František Haník - GEOKART
230.00 €
yameranie a vyhotovenie GP Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. František Haník - GEOKART
800.00 €
oprava kopírovacieho stroja Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ML-print, Miroslav Marušinec
0.00 €
materiál na opravu has. vozidla Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Florian, s.r.o.
444.00 €
LED Street Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LED-SOLAR, s.r.o.
412.50 €
metrologické meranie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
0.00 €
STERILLIGHT Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LED-SOLAR, s.r.o.
241.00 €
termobox na jedlo Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JTF partnership, s.r.o.
69.34 €
nastavenie rádiostaníc Morotola v hasičskom vozidle Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Radovan Mušinský - LC, antennas
40.00 €
motorový rosič Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SVK Tech Capital s.r.o.
191.90 €
renovácia parkiet v ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DREVALL DC s.r.o.
1471.00 €
kamenivo na MK Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ORIM-M.P., s.r.o.
70.20 €
bavlnené rúška Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NEXPTACK AUTOMOTIVE s.r.o.
480.00 €
chlapčenské kroje Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Júlia Hrehová
224.00 €
textilné rúška Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EMI-Sabinov s.r.o.
75.00 €
gril Performance Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mountfield SK s.r.o.
765.00 €
učebnice pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AITEC, s.r.o.
822.17 €
zemné práce pri oprave vodovodu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MICHSTAV, s.r.o.
0.00 €
kamenivo na posyp MK Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ORIM-M.P., s.r.o.
72.90 €
práce traktorbagrom pri oprave vodovodu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Nákladná doprava a zemné práce
0.00 €
baner k výročiu obce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
168.00 €
tonery Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ML-print, Miroslav Marušinec
0.00 €
pripojenie internetu na budovu súp.č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PRESNET s.r.o.
0.00 €
učebnice pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia
129.80 €
zariadenie na úpravu vody Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Aquatrend, s.r.o.
3221.72 €
oprava skla na aute Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Roman Sedlák, ROSE CAR
0.00 €
preprava žiakov ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
licencia programu OBERON 2020 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Exalogic, s.r.o.
0.00 €
preprava osôb Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
vyhodnotenie prevádzky ČOV a rozbor kalu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
323.00 €
údržba PC, internetových sietí, tlačiarní .... Odb.: Obec Fričovce
Dod.: IKARO s.r.o.
0.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Haľko
0.00 €
dospelé elektrody AED Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HOMEGYM s.r.o.
36.26 €
laboratórne vyšetrenie vody v budove súp.č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
kameň Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LOMY MTD s.r.o.
0.00 €
realizácia priemyselnej podlahy s rozplýlenou výstužou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martin Skladany
0.00 €
tester na voľný chlor Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AQUANOVA
75.90 €
vypracovanie energitického certifikátu súp.č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENECO s.r.o.
550.00 €
preprava žiakov ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
vytýčenie trasy verejného vodovodu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. František Haník - GEOKART
450.00 €
preprava žiakov ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
súťažné zošity Odb.: Obec Fričovce
Dod.: OSMIJANKO n.o.
50.10 €
pracovné odevy pre MOPS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
198.02 €
dezinsekcia proti blchám Odb.: Obec Fričovce
Dod.: IBECO, s.r.o.
0.00 €
učebné pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELARIN s.r.o.
194.00 €
učebné pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BENJAMÍN s.r.o.
49.90 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NUSSY, s.r.o.
265.60 €
knihy pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ILA, s.r.o.
27.45 €
učebné pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BENJAMÍN s.r.o.
92.90 €
oprava plynového zariadenia v MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marek Matej - Plynoma
0.00 €
učebnice Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GLOSSA, Igor Treťjakov
374.00 €
likvidácia, stabilizácia a odvoz strešnej krytiny na budove súp.č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Andrej Mihal
1209.38 €
realizácia strechy na budove súp.č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ondrej Šebest
2500.00 €
tovar pre MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NOMIland, s.r.o.
435.40 €
dokončovacie stavebné práce na budove súp.č. 64 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Kacvinský
1200.00 €
preprava speváckej skupina na súťaž Krása životu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
preprava členov SZZP Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
vývoz kontajnera na azbest Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
veľkokapacitný kontajner na stav. suť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
vypracovanie dodatku PD pre stav. povolenie stavby Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AQUING, s.r.o.
156.00 €
korkové tabule Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BROSS TECHNOLOGY, s.r.o.
51.56 €
mapa Slovensko Odb.: Obec Fričovce
Dod.: CBS spol. s r.o.
103.20 €
zastavovacie terče a policajné sety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: afg.sk, s.r.o.
120.80 €
vývoz veľkokapacitného kontajnera Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
vystúpenie skupiny BRAVO na akcii "BD 2019" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JOTO s.r.o.
490.00 €
ozvučenie podujatia BD 2019 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Spišák - DATAPO
480.00 €
výkon procestu verejného obstarávania zákazky "Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
350.00 €
magnetické tabule Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PENTA.SK
327.76 €
zásahová obuv Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Firesystem, s.r.o.
1152.80 €
objednávka tovaru Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Onderišin
1096.80 €
vystúpenie FS Hermanček na akcii "Bartolomejský deň 2019" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Občianske združenie Hermanovčan
100.00 €
služby na vypracovanie ŽoNFP v rámci výziev MAS na projekt "Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome č. 236 v obci Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Econ JP, s.r.o.
800.00 €
tlačivá pre matriku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Centrum polygrafických služieb
11.60 €
vystúpenie Lukáša Adamca na akcii "Bartolomejský deň 2019" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LUZPIRAT s.r.o.
3000.00 €
vypracovanie a dodanie aktualizácie rozpočtu pre stavbu "Rekonštrukcia mosta cez rieku Veľká Svinka pri dome 236 v obci Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
248.98 €
výkon procesu verejného obstarávania "Verejný vodovod Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TENDERKON, s.r.o.
2000.00 €
interaktívny seta a notebook Odb.: Obec Fričovce
Dod.: IKARO s.r.o.
2284.00 €
pracovné odevy pre MOPS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
250.34 €
výkopové práce na úprave cesty Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Nákladná doprava a zemné práce
2499.00 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Alena Galbavá
200.00 €
polohopisné a výškopisné zameranie stavby rybníka Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GEOKART PREŠOV s.r.o.
660.00 €
výkopové práce - úprava cesty Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Nákladná doprava a zemné práce
1071.00 €
obed pre zamestnancov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LTD, s.r.o.
0.00 €
preprava detí MŠ a ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
vystúpenie FS Dúbrava na "Bartolomejskom dni 2019" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prešovské kultúrne a spoločenské združenie
550.00 €
laboratórne vyšetrenie vody v MŠ a ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
vystúpenie na "Bartolomejskom dni 2019" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Peter Havadej
324.00 €
nábytok do kancelárie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Balkar, s.r.o.
1185.60 €
mandátny certifikát Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Disig, a.s.
211.20 €
USB Token a sprostredkovateľský poplatok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenská obchodná a priemyselná komora
158.40 €
náhradné diely na prívesný vozík Ursus Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNIAGRO s.r.o.
0.00 €
Realizácia verejného obstarávania - MŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TENDERKON, s.r.o.
3900.00 €
služby na realizáciu verejného obstarávania Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TENDERKON, s.r.o.
3900.00 €
licencia Profi 2019 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Exalogic, s.r.o.
150.00 €
oprava plynových zariadení v MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marek Matej - Plynoma
0.00 €
stroje na cvičenie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: REATEK SVK, s.r.o.
968.00 €
PD na presun značiek Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AUTOMOTION s.r.o.
0.00 €
montáž osvetlenia v anglickej záhrade Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Haľko
0.00 €
údržba PC, inter. sietí Odb.: Obec Fričovce
Dod.: IKARO s.r.o.
0.00 €
údržba VO Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Haľko
0.00 €
výkon procesu verejného obstarávania zákazky na aktivity projektu "Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom vybudovania MŠ v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
1200.00 €
údržba verejného osvetlenia v obci Fričovce podľa požiadaviek starostu obce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Haľko
0.00 €
preprava detí MŠ na výlet z Fričoviec do Starej Ľubovne Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
drevená záhradný domček Odb.: Obec Fričovce
Dod.: La Piazza s.r.o.
672.00 €
preprava detí ZŠ na trase Fričovce - Košice a späť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
úsporné stojany na bicykle Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EMPORO, s.r.o.
211.20 €
rotopedy pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIFEšport s.r.o.
1499.70 €
zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky "Garáž a sklad hasičskej techniky Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
300.00 €
smetné nádoby na separovaný zber do ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
132.41 €
tovar pre ZŠ - podlaha Odb.: Obec Fričovce
Dod.: 2v1, s.r.o.
1634.70 €
prípravné práce na akciu - romska osada - prístup k pitnej vodu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Lenka Hujdičová
150.00 €
vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
180.00 €
dotyková tabuľa, počítač, notebook a multifunkčné zariadenie pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tribiano s.r.o.
4165.00 €
pokladka podlahy v ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Matúš Magdoško
0.00 €
preprava futbalových mužstiev v jarnej sezone 2018 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
montáž hojdačiek a pyramídy v ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENERCOM s.r.o.
1135.98 €
hojdačky a lanová piramída pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENERCOM s.r.o.
3768.84 €
vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie hodnoty vodnej plochy - rybníka Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
180.00 €
dvere a okno s parapetami do ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: STAVEL spol. s r.o. Prešov
980.45 €
občerstvenie na výročnú schôdzu SZZP na 4.2.2018 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
636.00 €
ohrievače do ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SOLEYA s.r.o.
440.31 €
vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
vypracovanie hlásení za rok 2017 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
360.00 €
nový token Odb.: Obec Fričovce
Dod.: VUJE, a.s.
0.00 €
výkopové práce na kanalizácii obce v hornej časti obce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Vozár
0.00 €
práce na zákazke "Úprava chodníka od č.d. 106 po č.d. 241" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Antonstav s.r.o.
0.00 €
servis vozidla Škoda Fabia Combi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AUTO-PNEU-SERVIS EriV, s.r.o.
253.49 €
dezinsekcia priestorov ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: IBECO, s.r.o.
280.00 €
oprava vozidla Škoda Fabia Combi Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AUTO-PNEU-SERVIS EriV, s.r.o.
175.54 €
obed pre členov Speváckej skupiny Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
112.00 €
tovar do ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Gastromarket Tatry s.r.o.
1929.15 €
vypracovanie PD pre projekt k zmene účelu "Garáž a sklad hasičskej techniky Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Stanislav Imrich ml.
750.00 €
tepovacie práce v priestoroch ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Variomarket, s.r.o.
0.00 €
realizácia priečky v budove OcÚ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Vysočan
1160.00 €
vývoz žumpy z kaštieľa Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Sejlan, s.r.o.
0.00 €
tovar pre DHZ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Florian, s.r.o.
1956.54 €
vystúpenie na akcii "Bartolomejský deň 2017" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Robert Foldes
200.00 €
vystúpenie na akcii "Bartolomejský deň 2017" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter PAČUT
1200.00 €
vystúpenie spojené s ukážkami na akcii "Bartolomejský deň 2017" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Športový klub Taekwon-Do GE-BAEK Pr
150.00 €
vystúpenie na "Bartolomejský deň 2017" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mária Triščová, ľudová rozprávačka
150.00 €
nožnicový stan Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UDERMAN s.r.o.
155.00 €
tovar pre DHZ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Vladimír Petro
501.62 €
preprava futbalových mužstiev v jesennej sezone 2017 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
ozvučenie akcie "Bartolomejský deň 2017" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Papcun - kruger
300.00 €
záhradný pivný set Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ANDREA SHOP, s.r.o.
699.00 €
kompostér pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: eCpmmerce Bohemia, s.r.o.
58.99 €
smetné nádoby Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
1039.80 €
zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
250.00 €
ponorné čerpadlo Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BADEX
643.96 €
preprava folklorneho súboru Sabinovčan na akciu "Bartolomejský deň" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SIMPO DOPRAVA s.r.o.
0.00 €
futbalová bránka EXIT Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AGL Ihriská, s.r.o.
268.90 €
oprava sokľa a práce s tým spojené na budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Vysočan
1550.00 €
futbalová lajnovačka Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DOR-SPORT s.r.o.
232.80 €
publikácia "Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa Odb.: Obec Fričovce
Dod.: WOLTERS KLUWER s.r.o.
12.80 €
plastové vrecia čierne 120 l Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tribiano s.r.o.
4800.00 €
preprava detí ZŠ Fričovce na školský výlet Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
nábytok do MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Balkar, s.r.o.
1202.40 €
Objednávame u vás na základe cenovej ponuky zo dňa 31.5.2017 číslo 172701175: - SM obrubník rovny 100/20/10 siva 002-02-135-3009 /480 ks x 2,36 €/, - STADREKO dlažba holland 20x10x6 siva -9,6 m2/pal /297 m2x5,48 €/ s dopravou /10,-€/.. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MPL TRADING spol. s r.o.
2.77 €
Objednávame u vás prepravu detí MŠ Fričovce na školský výlet do strediska VILLA BETULA v Liptovskej Sielnici a späť na deň 9.6.2017. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
Objednávame u Vás prepravu detí ZŠ Fričovce na deň 2.6.2017 pri príležitosti MDD z Fričoviec do Prešova späť. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
Objednávame u vás vystúpenie folklorneho súboru Sabinovčan na deň 27.8.2017 na akcii "Bartolomejský deň" spolu s dopravou .Cena je bez DPH a bez dopravy. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mestské kultúrne stredisko
400.00 €
Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky zo dňa 11.5.2017 autobusové zastávky o rozmeroch 3200 mm x 1800 mm x 2550 mm. Cena je aj s montážou, v RAL farbe, so zinkovou povrchovou úpravou, opláštenie bezpečnostným sklom, strecha z LEXANU 10 mm. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mestský mobiliár spol. s r.o.
4995.00 €
Na základe zmluvy č. 3/2017/KŽP zo dňa 20.1.2017 služby súvisiace s externým riadením projektu s názvom "Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce". Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNIPROM s.r.o.
0.00 €
Tovar: - krytka na stlpik o60 PVC /4 ks x 0,84 €/,DZ IP8 Zn-EGP-prelis 500x500 /4 ks x 31,20 €/, spomaľovací prah stredový /10 ks x 35,76 €/, spomaľovací prah koncový /4 ks x 16,32 €/, hmoždinka do prahu /48 ks x 2,04 €/, upínacia svorka US-1 o60 /8 ks x 3,-€/, skrutka M8x20+M+P /8 ks x 0,24 €/, stlpik Zn o60x2x30000 mm /4 ks x 21,60 €/ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PLUTKO, s.r.o.
761.28 €
Na základe cenovej ponuky č. PRA170278 zo dňa 20.4.2017 okná: - jednodielne okno 1170x1170 mm 8 ks spolu s vonkajšími parapetami, vnútornými parapetami s montážou a dopravou. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RAKY stav, s.r.o.
1592.26 €
odborná, poradenská a projektová činnosť pri príprave žiadosti o NFP s názvom "Vybudovanie stojíska a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Fričovce", v rámci Operačného programu Kvalita ŽP. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELIMAR s.r.o.
600.00 €
tabuľa 117x55 cm s textom "Vitajte v Obci Fričovce" - 1 ks, tabuľa 70x50 cm s textom "Základná škola", nálepky 62x10 cm na "Úradnú tabuľu" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mucha Vladimír - Muchotlač Foto
0.00 €
pracovná obuv pre pracovníkov - 3 ks x 11,99 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELBIT - Vladimír Adame
35.97 €
učebnice pre ZŠ Fričovce: - balík maxi 2 /16 ks x 13,42€/, prvouka pre druhákov- pra. učebnica /16 ks x 3,08 €/, metodické komentáre k prvouke /1 ks x 5,28 €/, balík maxi 3 /15 ks x 13,75 €/, vlastiveda 3 /15 ks x 3,08 €/, balík maxi 4 /15 ks x 15,95 €/, balík maxi 1 hups /14 ks x 10,45 €/, diktáty pre 1. a 2. ročník /1 ks x 3,96 €/, provouka pre 1. ročník /14 ks x 2,64 €/ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AITEC, s.r.o.
948.20 €
rezivo na opravu strechy MŠ - 200x150x5,0 m - 3 ks, 200x150x2,0 m - 8 ks, 150x60x5,0 m - 8 ks Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Mária Lackovičová
0.00 €
tovar podľa cenovej ponuky zo dńa 20.3.2017 v predloženom ekvivalentnom riešení: 1. PC pre žiakov - HP 280 G2 SFF - 5 ks po 450,- €, 2. PC pre učiteľa - HP 208 G2 SFF - 1 ks po 510,- €, 3. multifunkčné zariadenie XEROX WC5022DN - 1 ks po 850,- €. V cene je zahrnutý dovoz, inštalácia a záruka po dobu 5 rokov. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Next Team s.r.o.
3610.00 €
výmena ústredne ezs v budove ZŠ vo Fričovciach podľa ponukového listu č. 2017014 zo dńa 26.2.2017 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
498.36 €
realizácia prieskumu trhu zákazky "Počítačové zostavy a multifunkčné zariadenie pre ZŠ" v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
150.00 €
elektrikárske práce v budove požiarnej zbrojnice Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Michal Ištok , IM-EL
0.00 €
V súvislosti v implementáciou projektu v názvom "Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Fričovce", kód: NFP310010B358 služby súvisiace s výkonom verejného obstarávania na predmet zákazky: 1. traktor s čelným nakladačom, traktorovým prívesom/návesom, hydraulickou rukou a 2. drvič dreva s benzínovým motorom + automobilové mostné váhy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: I&Z Tender, s.r.o.
0.00 €
preprava futbalových mužstiev v jarnej sezone 2017. Termín prepravy bude oznámený v dostatočnom predstihu podľa rozpisu zápasov na jar 2017. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
údržba verejného osvetlenia v obci Fričovce v roku 2017 podľa požiadaviek starostu obce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Haľko
0.00 €
vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie vrátane výmeru a rozpočtu na akciu - Úprava chodníka od č.d.106 po č.d. 113 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
450.00 €
odpratávanie snehu v obci strojom UNC 060 podľa pokynov starostu obce v sume 36,- € za 1 hod. práce s DPH Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Vozár
0.00 €
licencia Profi na rok 2017 na software "Mzdy a personalistika" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Exalogic, s.r.o.
140.00 €
Ecodynami VFMi 20 pre ZŠ - 2 ks x 868,10 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FENIX SLOVENSKO s.r.o.
1736.20 €
vypracovanie projektu hydrogeologického prieskumu pre zabezpečenie vodného zdroja pre RO Výhon v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RNDr. Ján Grech-Penetra
150.00 €
realizácia prieskumu trhu zákazky "Zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku v obci Fričovce - kamerový systém" v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
150.00 €
zabezpečenie trhu zákazky "Kancelársk epotreby pre Obec Fričovce - 2017-2018" v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
150.00 €
hydrologické údaje z toku Svinka /hydrolog. číslo 4-32-03-026/ a to informácie o veľkých prietokoch Q50 a Q100 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
145.40 €
na základe cenovej ponuky zo dňa 30.10.2016 - posypová soľ v 25 kg balení 1,5 t po 108,- € s dopravou 25,-€ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MARCOS spol. s r.o.
187.00 €
v zmyle cenovej ponuky č. 53/2016 zo dňa 12.12.2016 výmenu plynových topidiel v budove MŠ Fričovce z dôvodu havarijnej situácie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marek Matej - Plynoma
1588.10 €
vypracovanie znaleckého posudku na kotol na biomasu v budove OcÚ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marian Viňanský
0.00 €
na základe cenovej ponuky zo dńa 1.12.2016 - skriňa plné 2D, závesná na stenu 1000x640x400 mm /buk bavaria/ - 8 ks po 90,- € , stôl 1000x600x800 mm s policou /dub sonoma/ 2 ks po 77,40 €, polica na stenu 1000x250x250mm /dub sonoma/ 1 ks po 33,60€ s dopravou 30,- € a bez montáže Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Balkar, s.r.o.
938.40 €
tesniaci vak neprietočny TVP 200/400 vrátane dopravy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Hastex
244.31 €
odvlhčovač vzduchu Biet DB25L Carbon Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Vzdušín.sk
209.00 €
zabezpečenie procstu verejného obstarávania zákazky "Rekonštrukcia fasády a izolácia budovy školy - havarijná situácia" pri aplikácii Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2016 Z.z. v znení neskoších predpisov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
250.00 €
na základe cenovej ponuky č. P61474 zo dňa 23.11.2016 vchodové dvere do ZŠ Fričovce PRESTIGE_AD - alternatívna položka Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HESTA, spol. s r.o.
636.87 €
materiál: - rúra HDPE tl. 32x3.0 PE100 PN 16 30 bm po 0,59 €, rúra HDPE tl. 40x3.7 PE PN 16 100 bm po 0,98 €, T-kus PF 40x32x40 1 ks po 3,89 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
119.59 €
vytvorenie monitorovacej správy k projektu č. 22140120494 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SQM s.r.o.
220.00 €
tovar - rúra PVC kanal. hrdlo 160x5000 SN4 20 ks po 12,88 €, odbočka PVCU kanal. 160/110/45 6 ks po 2,64 € s dopravou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
308.44 €
zabezpečenie procestu verejného obstarávania zákazky "Prevádzkové priestory OcÚ Fričovce" pri aplíkácii Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskoších predpisov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
250.00 €
darčekové poukážky /24 kreditov/ pre 16 zamestnancov OcÚ Fričovce na regeneráciu pracovnej sily Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RELAX KOMPLEX, s.r.o.
0.00 €
prívesný vozík 2,0 x 1,22 m s príslušenstvom Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AUTOCAR, Ťažné zariadenia s.r.o.
520.71 €
GSM komunikátor pre hasičskú zbrojnicu vrátane naprogramovania 1 ks po 300,- € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELMA PLUS, s.r.o.
300.00 €
LED svietidlo LES street SII 53 M1 1 ks po 337,20 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LED-SOLAR, s.r.o.
337.20 €
pre ZŠ Fričovce - MLT street ball vel.5 ružová 1 ks po 20,77 €, kocka -IT 6 ks po 4,59 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MALUNET, s.r.o.
48.31 €
kurz prvej pomoci pre zamestnancov z MŠ a ZŠ Fričovce v sume 20,- € na osobu podľa prezenčnej listiny Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ÚzS SČK Prešov - Sabinov
0.00 €
podľa ponuky č. 1613CH0100000485 pletivo štvorhranné ZnPVC RAL 6005 1000 mmm 60x60x2 150 bm po 1,05€ a napínací drôt ZnPVC RAL 6005 D2,5/3,5 mm L78m 4 ks po 6,05 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EKOfence, s.r.o.
181.70 €
detské reflexné vestičky pre deti ZŠ Fričovce 40 ks po 2,20 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TERRA GRATA, n.o.
88.00 €
zabezpečenie kultúrneho programu na akciu "Bartolomejský deń" na deň 21.8.2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martina Tirdiľová - TIMA
1350.00 €
vypracovanie znaleckého posudku na parc.č. 801/2 k.ú. Fričovce podľa GP č. 22/2002 pre účely prevodu vlastníckych práv do majetku obce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Legátova
0.00 €
farebné ležadlo LE/O/500 - 1 ks po 47,-€,farebné ležadlo LE/L/501 1 ks po 47,- €,farebné ležadlo LE/Z/402 1 ks po 47,-€, farebné ležadlo LE/L/206 1 ks po 47,- €, farebné ležadlo LE/O/503 1 ks po 47,- €, nepremokavý matrac TJ 4052 3 ks po 21,90 €, nepremokavý matrac TJ 4051 2 ks po 21,90 €, skrinka KL4 1 ks po 124,90 €, skrinka KL2 1 ks po 77,90 €, plastové stoličky YC 1435Z 3 ks po 9,50 €, plastové stoličky YC1435C 3 ks po 9,50 €, plastové stoličky YC 1435M 3 ks po 9,50 €, platové stoličky YC 1435ZL 2 ks po 9,50 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NOMIland, s.r.o.
651.80 €
vystúpenie Roba Opatovského s doprovodom na deˇ21.8.2016 - Bartolomejský deń Odb.: Obec Fričovce
Dod.: OZ Slvanonic Dance Tehetre
1500.00 €
preprava divadelného súboru Plameň Fričovce na celonárodný festival kresťanského divadla v Močenku v dňoch od 22.7.2016 do 24.7.2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
asfaltová zmes AC 11 O 50/70 podľa potreby na opravu miestnej komunikácie v časti obce Ulice cca 60 t po 68,64 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Doprastav Asfalt, a.s.
4118.40 €
dvojdverová skriňa na šanony pre ZŠ , 4 police, šírka 914, výška 1950, hlbka 400 mm -kovová spisová skrińa Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Daffer spol. s r.o.
235.00 €
obed pre zamestnancov OcÚ na deń 30.6.2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
0.00 €
preprava občanov obce dňa 5.7.2016 od kostola smerom k futbalovému ihrisku a späť z dôvodu konania osláv založenia DHZ a založenia dychovej hudby Fričovčianka Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
120.00 €
na základe cenovej ponuky zo dňa 2.6.2016 č. 0206- IP8 ZN-EGP-prelis rozmer 500x500 2 ks po 26,-€, upínacia spojka US - 1 o60 4 ks po 2,50€,skrutka M8x20+M+P 8 ks po 0,20€, stlpik ZN o60x2x3000 mm 2 ks po 18,- €, spomaľovací prah stredový 10 ks oi 29,80 €,spomaľovací prah koncový 4 ks po 13,60 €, hmoždinka do spom. prahu 48 ks po 1,70 €, krytka o60 PVC 2 ks po 0,70 €. Ceny sú bez DPH a so zľavou 25 % v celkovej sume 481,50 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PLUTKO, s.r.o.
481.50 €
preprava žiakov MŠ Fričovce na školský výlet na deň 17.6.2017 na trase Fričovce - Liptovská Sielnica a späť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
preprava žiakov ZŠ Fričovce na deń 2.6.2016 na trase Fričovce - Prešov a späť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
ubytovanie žiakov ZŠ na škole v prírode v dńoch 9. - 13.5.2016 pre 21 osôb Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MXM, spol. s r. o.
0.00 €
preprava žiakov ZŠ Fričovce na školu v prírode na trase Fričovce - Drienica a späť v dňoch 9. a 13.5.2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV a dokumentácie k predlženiu povolenia skúšobnej prevádzky ČOV na základe tel. hovoru: - kvalita vody - 145,20 €, hydrologické údaje -179,16 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
324.36 €
zváračske práce /demontáž radiatorov/ v budove súp.č. 64. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Rastislav Centko
0.00 €
preprava tvárnic Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RAPES, s.r.o.
0.00 €
štrkopiesk triedený Odb.: Obec Fričovce
Dod.: S.F.Bouw, s.r.o.
0.00 €
laboratorne vyšetrenie vody v budove súp.č. 21 a č. 191 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
110 L KUKA nádoby a 120l plastové kontajnery Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
651.60 €
úprava terénu v časti obce novej výstavby IBV Vyhon /práce bágrom a dovoz kameňa Tatrou/ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TONAB s.r.o.
0.00 €
preprava futbalových mužstiev v jarnej sezone 2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
vchodové dvere a okná s parapetami a montážou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HESTA, spol. s r.o.
1884.94 €
materiál na opravu strechy na budove súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP
2664.78 €
zámková dlažba, svahová tvárnica, parkový obrubník, debniaca tvárnica s dopravou na akciu - chodník k MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RAPES, s.r.o.
2239.00 €
mulčovač nožový pracovný záber 95 cm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JASTA Slovakia, s.r.o., Stanislav Straka
933.00 €
vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KN-C číslo 821/11 v kat. úz. Fričovce pre potreby odkúpenia parcely od SPF Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Legátova
0.00 €
oprava a previtie ponorky UVN 1-8 v zmysle prijatia objednávky č. 15-30987 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PUMPEG s.r.o.
351.01 €
tovar podľa bližšej špecifikácie na mieste Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MOVIR s.r.o.
0.00 €
prevoz makadamu z Prešova do Fričoviec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TONAB s.r.o.
0.00 €
vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku p.č. 869/2 v kat. úz. Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GEOBAN spol. s r.o., Jozef Ontko
360.00 €
základná príprava členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
30.00 €
hrazda na stenu a bradlá na stenu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Michal Horváth
74.00 €
náradie na cvičenie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TRIBO, s.r.o.
188.13 €
montérkové súpravy a mušľové chraniče pre MOS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HARMIX - Harčár František
621.80 €
vykládka peletiek strojom JCB Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovpil.sk, s.r.o.
0.00 €
občerstvenie pre cca 100 ľudí na akciu: odovzdanie hasičského vozidla na deň 15.1.2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
0.00 €
čistiace prostriedky a ručné náradie pre MOS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HARMIX - Harčár František
475.38 €
vypracovanie PD pre územné rozhodnutie pre IBV Fričovce pre inž. siete - vozidlové komunikácie, pešie komunikácie, vodovod, kanalizácia, NN rozvody a VO Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Stavoprojekt, s.r.o.
1680.00 €
revízia hasiacich prístrojov P6 v ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BTS-PO, s.r.o.
0.00 €
benzínová rámová elektrocentrála Heron EGM AVR-3 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SCHIPRO SK, s.r.o.
758.00 €
dodanie a montáž LPT- gamat v areáli FFK - Karma beta 3 - 1 kS, Karma beta 5 - 2 ks Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Magda - JM SERVIS
0.00 €
uhlová brúska Makita GA9050R 230 mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MADMAT s.r.o.
101.42 €
overenie účtovnej závierky za r. 2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
0.00 €
benzínová rámová elektrocentrála 6,0 kw , 3-fázová Heron EGM 60 AVR-3 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SCHIPRO SK, s.r.o.
654.00 €
vypracovanie energetického auditu budovy komunitného centra v obci Fričovce podľa ponuky z 22.11.2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENECO s.r.o.
1380.00 €
vypracovanie 2. NMS pre projekt Revitalizácia centra obce Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SQM s.r.o.
120.00 €
oprava servisnej plochy pri budove ZŠ súp.č. 21 podľa cenovej ponuky z 29.10.2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PO-STAV, spol s r.o. Prešov
1075.20 €
servisné práce na technike STA v budove súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPEX s.r.o.
0.00 €
metrologické overenie a oprava prietokomeru na ČOV Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Badger Meter Slovakia s.r.o.
0.00 €
drevené palivové pelety 8 mm v 1000 kg bagoch - 10 ks Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ST SIRIUS s.r.o.
2028.00 €
preprava futbalových mužstiev v jesennej sezone 2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
laboratorne vyšetrenie vody v budove súp.č. 21 a č. 191 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
prístrešok na budovu obecného úradu v prevedení priesvitný číry 3komorový o hrubke 10 mm podľa rozmerov nameraných obchodným zástupcom Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Robin Slovakia s.r.o.
290.00 €
zabezpečenie akcie "Bartolomejský deŇ 2015" - program a ozvučenie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martina Tirdiľová - TIMA
1550.00 €
vystúpenie folklorneho súboru Raslavičan na akcii "Bartolomejský deň 2015" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Folklórny súbor RASLAVIČAN
600.00 €
konzultácie a spracovanie nájomnej zmluvy k Farským úradom Fričovce na budovu a areál ZŠ na obdobie rokov 2016-2020 a dodatku k nájomnej zmluve č. 338/2005 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Advokátska kancelária
0.00 €
výkon činnosti zodpovednej osoby pri pravidelnej mesačnej odmene od 10 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NAJ, s.r.o.
0.00 €
závažia, lavica UNI SUPER 2 so žrďou a jednoručkami Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Binár , BODY SHOP
981.00 €
terénne úpravy verejného priestranstva okolia rybníka v parku par.č. CKN 7/1 a č. 9 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Vozár
800.00 €
program na evidenciu obyvateľstva pre našu obec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
0.00 €
preprava futbalových mužstiev v jarnej sezone 2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
pohostenie pre 5 osôb vrámci rezortného dńa školstva na den 17.4.2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kaviareň a Bowling
0.00 €
radlica zadná otočná, gumový brit 140 cm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JASTA Slovakia, s.r.o., Stanislav Straka
420.00 €
spracovanie návrhu zmlvy o vecnom bremene pre kanalizáciu obce a spracovanie stanoviska vo veci žiadosti p. Fottovej o prevod pozemku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Advokátska kancelária , JUDr.Polakovič Marek
250.00 €
drevené palivové pelety 8 mm v 1000 kg big bagoch - 4 ks Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ST SIRIUS s.r.o.
811.20 €
stavebné práce na budove polyfunkčného objektu v časti Jednota súp.č. 34v súlade s uznesením 12/1/2015 z 5.3.2015 /dohodnutá suma 8,- € na hodinu spolu s materiálom/ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Vysočan
0.00 €
montáž 2 svietidiel na multifunkčnom ihrisku vo Fričovciach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Michal Ištok , IM-EL
162.90 €
dezinsekcia priestorov základnej školy Fričovce - súp.č. 21 a č.265 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DDD Prešov s.r.o.
0.00 €
komponenty na kamerový systém v zmysle cenovej ponuky č. 2015009 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
765.72 €
znalecký posudok na stanovenie všeob. hodnoty nájmu na parc. C KN 794/2, 794/3, 794/4 a 801/2 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
0.00 €
oprava verejného osvetlenia v obci počas roku 2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Juraj Haľko
0.00 €
oprava miestného rozhlasu v obci počas roku 2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jaroslav Guľaš
0.00 €
drevené palivové pelety 8mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ST SIRIUS s.r.o.
2433.60 €
laserová farebná tlačiareń pre MŠ - CANON i-SENSYS LBP7210Cdn Odb.: Obec Fričovce
Dod.: CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
220.00 €
inštalácia elektronického zabezpečovacieho zariadenia v budove ZŠ Fričovce súp.č.265 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
792.79 €
vyhotovenie geologického prieskumu pre zachytenie a využitie prameńov č. 1 a 2 pre vodárenské účely Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Geoton, s.r.o.
700.00 €
servis osobného motorového vozidla ŠKoda Fabia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Straka
0.00 €
úplný rozbor vody - záchytný prameň č. 1 a 2 v katastri Obce Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
materiiál na opravu strechy OcÚ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP
3281.78 €
drevené palivové pelety 8mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ST SIRIUS s.r.o.
2028.00 €
110 l kontajnery Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
383.40 €
maliarske práce v budove č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Majerník
990.00 €
vystúpenie speváckej skupiny ROSA na "Bartolomejskom dni" dňa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prešovské kultúrne a spoločenské združenie
150.00 €
vystúpenie folklorneho súboru Hermanovčan na "Bartolomejskom dni" dńa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Občianske združenie Hermanovčan
200.00 €
ukážka sokoliarskeho výcviku na "Bartolomejskom dni" dňa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Sokoliarska skupina sv. Bavona
450.00 €
vystúpenei hudobnej skupiny "Helenine oči"na Bartolomejskom dni dňa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MICHALSON s.r.o.
1500.00 €
preprava futbalových mužstiev v jesennej sezone 2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
vypracovanie žiadosti a kompletizácia všetkých príloh na získanie NFP vrámci Výzvy zameranej na zvyšovanie ener.účinn. existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Gemini Group s.r.o.
220.00 €
statický posudok mosta a návrhu jeho sanácie v stupni DRS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PRODOSING, s.r.o.
1080.00 €
porealizačné zameranie kanalizácie v obci od č. 7 po č. 103 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GEOBAN spol. s r.o., Jozef Ontko
0.00 €
vodoinštalačné práce a prerábka vodovodných prípojok v miestnosti pôvodných WC na kuchynku v budove ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Uličný
0.00 €
vypracovanie aktuálnych hydrologických údajov v recipiente od SHMÚ v zmysle rozhodnutia na vypúšťanie odp. vôd Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
330.00 €
vyhotovenie informačno-propagačnej tabule na projekt "Rekonštrukcia OcÚ v obci Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Trudič -NIOSART
0.00 €
vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV za rok 2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
200.00 €
preloženie linky FDSL z budovy súp.č. 64 na súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
gravírované vázy a súprava trofejových pohárov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: COLTSUN-CONSULT, s.r.o.
260.00 €
drevené peletky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NIKOEX s.r.o.
444.00 €
laboratorne vyšetrenie vody v budove súp.č. 21 a č. 191 počas roka 2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
vypracovanie energetického certifikátu budovy súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENECO s.r.o.
300.00 €
úprava miestnosti na WC v budove ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Štefan Harčár
0.00 €
vodoinštalačné a vodárenské práce na vodárňach , ktoré prevádzkuje Obec Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Uličný
0.00 €
zavedenie zabezpečovacieho zariadenia v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
372.90 €
horizontálne hliníkové žalúzie s montážou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DASON
119.37 €
vertikálne žalúzie s montážou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DASON
1049.64 €
oprava ponorného čerpadla ELEKTRA 80/70 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PUMPEG s.r.o.
233.56 €
oprava ponorného čerpadla EBARA 4N4-12 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PUMPEG s.r.o.
233.56 €
pokládka dlažby v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marek Vozár
300.00 €
pokládka dlažby v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MOVYROB
0.00 €
rozbor vody zo studne - budova OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
občerstvenie na stretnutie jubilantov za 21. polrok 2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
175.00 €
zhotovenie madiel na chodbu v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jaroslav Kanaš
0.00 €
protipožiarný servis na budove OcÚ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BTS-PO, s.r.o.
0.00 €
materiál na opravu budovy šatne FFK Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AGROS - Vyšňovský Stanislav
0.00 €
overenie účtovnej závierky za r. 2012 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
400.00 €
zimné pneumatiky na auto Škoda Fabia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RUBBER TRADE, s.r.o.
207.76 €
divadelné predstavenie - Skrotenie zlej ženy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mestské kultúrne stredisko
200.00 €
zrovnanie parkovacej plochy na MK Pod Háj Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František KRIVDA
0.00 €
lekárnička s náplňou pre MŠ a OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Výdajňa zdravotníckych pomôcok GaG
145.20 €
kúrenárske práce v budove OcÚ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Združenie JOŽO
429.00 €
kovový regál do archívu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Metalkas, s.r.o.
245.14 €
regály na šanony Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Szostok Marek - BIEDRAX s.r.o.
526.40 €
servis plynových topidiel - gamatiek v MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko
0.00 €
prebitie kanálu v budove súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko
0.00 €
dopravné značenie zvislé Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TSA spol. s r.o.
129.00 €
drevné peletky o priemere 8 mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BIOENERGIA, a.s.
1900.00 €
rozbor vody z MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
rozbor vody zo ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
vodovodné rúry PVCU TL.HRD.90x4,3x6000PN10 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
0.00 €
deratizácia školského pozemku - ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BORAFEST SK s.r.o.
160.00 €
oprava chloratora do studne Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EZV - úprava vody
0.00 €
oplotenie anglickej záhrady vo Fričovciach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UMAKOV - Ing. Vladimír Lacko
2258.65 €
futbalové dresy pre družstvo žiakov Fričoviec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ATAK, Slovak Sportdesign
452.80 €
preprava futbalových mužstiev - 2013/2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
školská tabuľa pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ŠKOLEX, spol. s r.o.
627.80 €
stoly, stoličky, učiteľská stolička a katedra pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Daffer spol. s r.o.
659.30 €
akumulačné pece pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: VEREX-ELKO, a.s. - PO
2432.96 €
občerstvenie na stretnutie jubilantov za 1. polrok 2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
105.00 €
rúry PVCU ti 90x4,3x6000 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
534.82 €
kamenivo 0-16 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: S.F.Bouw, s.r.o.
346.96 €
PD na pripojovací plynovod k budove súp.č. 3 - MC Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Grošaftová Ľubomíra
288.00 €
úprava miestnosti v budove ZŠ Fričovce s.č. 265 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martin Vysočan
2418.40 €
zemné výkopové práce na odvodnení cesty - Ulice Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Nákladná doprava a zemné práce
0.00 €
rozbor vody zo studne z rod.domu súp.č. 59 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
kanalizačné rúry PVC 315/5000 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP
3390.72 €
rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Združenie JOŽO
0.00 €
piesok jemný Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TRISTAR s.r.o.
72.00 €
elektroinštalačné práce v budove súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MOVYROB
0.00 €
občerstvenie na posedenie ku Ďnu učiteľov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
0.00 €
právne poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Advokátska kancelária
0.00 €
príruba na čerpadlo na ČOV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BIOCOMPACT spol. s r.o.
0.00 €
stôl na stolný tenis Insportline FORTE Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Unihouse s.r.o.
199.00 €
koaxiálny kábel na STA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HAGARD HALL, a.s.
0.00 €
metrologické overenie a oprava prietokomeru na ČOV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Badger Meter Slovakia s.r.o.
0.00 €
občerstvenie pre členov SČK na VČS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
160.00 €
spracovanie zmluvy o vecnom bremene Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mgr. Regína Šťastná - REGIS
40.00 €
občerstvenie pre členov DHZ na VČS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
120.00 €
drevené peletky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SLOVEN s.r.o.
800.00 €
darčeky pre učiteľo ku Dňu učiteľov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
61.47 €
rozbor vody zo studne - časť Gazdovec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
rozbor vody zo ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
rozbor vody z MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
drevné pelety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NIKOEX s.r.o.
0.00 €
vypracovanie znaleckého posudku na parcely Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Legátova
0.00 €
občerstvenie pre členov SZZP na VČS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
140.00 €
montáž kamerového systému v ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
569.16 €
kamery do ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
1663.92 €
peletky na vykurovanie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NIKOEX s.r.o.
1260.00 €
šatníková skriňa, zámky s dopravou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: metaloBox
166.80 €
tovar pre MŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HODBLA H Slovensko s.r.o.
120.00 €
materiál na STA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ján Jenča
64.84 €
perinky a vankúše a obliečky na nich pre MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Herceg Viliam - HV
856.08 €
oprava čerpadla v studni ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Združenie JOŽO
0.00 €
vodovodné batérie do MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Brahama spol. s r. o.
0.00 €
vodovodná tlaková rúra a T kus Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
0.00 €
výmena ponorky vo vodárni Gazdovec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko
0.00 €
chlornan sodný do studne Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Brenntag Slovakia, s.r.o.
0.00 €
geom. zameranie parcely č. 460/14 k.ú.Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Karol Petrovský
0.00 €
vyhotovenie Ďakovnej plakety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
0.00 €
pohostenie na krst knihy Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LTD, s.r.o.
0.00 €
vyhotovenie Ďakovnej plakety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
0.00 €
PVC rúry kanal hladké Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SUNOB Capital, s.r.o.
1336.40 €
preprava futbalových mužstiev - 2012/2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
110 l kontajnery Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
579.00 €
vystúpenie na akcii "Bartolomejský deň" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Country duo Weteráni
400.00 €
vystúpenie na akcii "Bartolomejský deň" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kandráčovci
800.00 €
rúry HDPE PE 100 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PEhAES a.s.
1226.88 €
prehlbenie starej studne v ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RNDr. Ján Grech-Penetra
1267.68 €
preprava rúr z Prešova do Fričoviec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Hudák
0.00 €
piesok na posyp Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TRISTAR s.r.o.
100.10 €
materiál na vodovod Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jafar
0.00 €
savice pre PO Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Florian, s.r.o.
246.00 €
vytýčenie káblov na akciu "Revitalizácia centra .... Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
oprava spoločnej televíznej antény Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r. o.
0.00 €
oprava miešadla na ČOV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LK PUMP Servis s.r.o.
0.00 €
kanalizačné konusy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JMJ, spol. s r.o.
1162.00 €
rúry PVCU 250/5000 SN 4 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
737.00 €
rúry HDPE PE 100 PN Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
1184.00 €
zariadenie na dezinfekciu vody Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EZV - úprava vody
1112.40 €
výkonný zosilovač k miestnému rozhlasu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jaroslav Guľaš
0.00 €
elektrické konvektory Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELEX - Štefan Bober
152.86 €
ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Olejár
499.20 €
ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Alena Olejárová - CLEANIT
698.40 €

  NATUR-PACK

  Dokumenty

  SODB 2021

  Slovensko.sk

  Slovensko.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
  Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
  Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu 2020