Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
zabezpečenie trhu zákazky "Kancelársk epotreby pre Obec Fričovce - 2017-2018" v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
150.00 €
hydrologické údaje z toku Svinka /hydrolog. číslo 4-32-03-026/ a to informácie o veľkých prietokoch Q50 a Q100 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovenský hydrometeorologický ústav
145.40 €
na základe cenovej ponuky zo dňa 30.10.2016 - posypová soľ v 25 kg balení 1,5 t po 108,- € s dopravou 25,-€ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MARCOS spol. s r.o.
187.00 €
v zmyle cenovej ponuky č. 53/2016 zo dňa 12.12.2016 výmenu plynových topidiel v budove MŠ Fričovce z dôvodu havarijnej situácie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marek Matej - Plynoma
1588.10 €
vypracovanie znaleckého posudku na kotol na biomasu v budove OcÚ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marian Viňanský
0.00 €
na základe cenovej ponuky zo dńa 1.12.2016 - skriňa plné 2D, závesná na stenu 1000x640x400 mm /buk bavaria/ - 8 ks po 90,- € , stôl 1000x600x800 mm s policou /dub sonoma/ 2 ks po 77,40 €, polica na stenu 1000x250x250mm /dub sonoma/ 1 ks po 33,60€ s dopravou 30,- € a bez montáže Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Balkar, s.r.o.
938.40 €
tesniaci vak neprietočny TVP 200/400 vrátane dopravy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Hastex
244.31 €
odvlhčovač vzduchu Biet DB25L Carbon Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Vzdušín.sk
209.00 €
zabezpečenie procstu verejného obstarávania zákazky "Rekonštrukcia fasády a izolácia budovy školy - havarijná situácia" pri aplikácii Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2016 Z.z. v znení neskoších predpisov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
250.00 €
na základe cenovej ponuky č. P61474 zo dňa 23.11.2016 vchodové dvere do ZŠ Fričovce PRESTIGE_AD - alternatívna položka Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HESTA, spol. s r.o.
636.87 €
materiál: - rúra HDPE tl. 32x3.0 PE100 PN 16 30 bm po 0,59 €, rúra HDPE tl. 40x3.7 PE PN 16 100 bm po 0,98 €, T-kus PF 40x32x40 1 ks po 3,89 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
119.59 €
vytvorenie monitorovacej správy k projektu č. 22140120494 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SQM s.r.o.
220.00 €
tovar - rúra PVC kanal. hrdlo 160x5000 SN4 20 ks po 12,88 €, odbočka PVCU kanal. 160/110/45 6 ks po 2,64 € s dopravou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
308.44 €
zabezpečenie procestu verejného obstarávania zákazky "Prevádzkové priestory OcÚ Fričovce" pri aplíkácii Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. v znení neskoších predpisov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Zuzana Konkoľová - LUNAS
250.00 €
darčekové poukážky /24 kreditov/ pre 16 zamestnancov OcÚ Fričovce na regeneráciu pracovnej sily Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RELAX KOMPLEX, s.r.o.
0.00 €
prívesný vozík 2,0 x 1,22 m s príslušenstvom Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AUTOCAR, Ťažné zariadenia s.r.o.
520.71 €
GSM komunikátor pre hasičskú zbrojnicu vrátane naprogramovania 1 ks po 300,- € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELMA PLUS, s.r.o.
300.00 €
LED svietidlo LES street SII 53 M1 1 ks po 337,20 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LED-SOLAR, s.r.o.
337.20 €
pre ZŠ Fričovce - MLT street ball vel.5 ružová 1 ks po 20,77 €, kocka -IT 6 ks po 4,59 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MALUNET, s.r.o.
48.31 €
kurz prvej pomoci pre zamestnancov z MŠ a ZŠ Fričovce v sume 20,- € na osobu podľa prezenčnej listiny Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ÚzS SČK Prešov - Sabinov
0.00 €
podľa ponuky č. 1613CH0100000485 pletivo štvorhranné ZnPVC RAL 6005 1000 mmm 60x60x2 150 bm po 1,05€ a napínací drôt ZnPVC RAL 6005 D2,5/3,5 mm L78m 4 ks po 6,05 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EKOfence, s.r.o.
181.70 €
detské reflexné vestičky pre deti ZŠ Fričovce 40 ks po 2,20 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TERRA GRATA, n.o.
88.00 €
zabezpečenie kultúrneho programu na akciu "Bartolomejský deń" na deň 21.8.2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martina Tirdiľová - TIMA
1350.00 €
vypracovanie znaleckého posudku na parc.č. 801/2 k.ú. Fričovce podľa GP č. 22/2002 pre účely prevodu vlastníckych práv do majetku obce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Legátova
0.00 €
farebné ležadlo LE/O/500 - 1 ks po 47,-€,farebné ležadlo LE/L/501 1 ks po 47,- €,farebné ležadlo LE/Z/402 1 ks po 47,-€, farebné ležadlo LE/L/206 1 ks po 47,- €, farebné ležadlo LE/O/503 1 ks po 47,- €, nepremokavý matrac TJ 4052 3 ks po 21,90 €, nepremokavý matrac TJ 4051 2 ks po 21,90 €, skrinka KL4 1 ks po 124,90 €, skrinka KL2 1 ks po 77,90 €, plastové stoličky YC 1435Z 3 ks po 9,50 €, plastové stoličky YC1435C 3 ks po 9,50 €, plastové stoličky YC 1435M 3 ks po 9,50 €, platové stoličky YC 1435ZL 2 ks po 9,50 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NOMIland, s.r.o.
651.80 €
vystúpenie Roba Opatovského s doprovodom na deˇ21.8.2016 - Bartolomejský deń Odb.: Obec Fričovce
Dod.: OZ Slvanonic Dance Tehetre
1500.00 €
preprava divadelného súboru Plameň Fričovce na celonárodný festival kresťanského divadla v Močenku v dňoch od 22.7.2016 do 24.7.2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
asfaltová zmes AC 11 O 50/70 podľa potreby na opravu miestnej komunikácie v časti obce Ulice cca 60 t po 68,64 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Doprastav Asfalt, a.s.
4118.40 €
dvojdverová skriňa na šanony pre ZŠ , 4 police, šírka 914, výška 1950, hlbka 400 mm -kovová spisová skrińa Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Daffer spol. s r.o.
235.00 €
obed pre zamestnancov OcÚ na deń 30.6.2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
0.00 €
preprava občanov obce dňa 5.7.2016 od kostola smerom k futbalovému ihrisku a späť z dôvodu konania osláv založenia DHZ a založenia dychovej hudby Fričovčianka Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
120.00 €
na základe cenovej ponuky zo dňa 2.6.2016 č. 0206- IP8 ZN-EGP-prelis rozmer 500x500 2 ks po 26,-€, upínacia spojka US - 1 o60 4 ks po 2,50€,skrutka M8x20+M+P 8 ks po 0,20€, stlpik ZN o60x2x3000 mm 2 ks po 18,- €, spomaľovací prah stredový 10 ks oi 29,80 €,spomaľovací prah koncový 4 ks po 13,60 €, hmoždinka do spom. prahu 48 ks po 1,70 €, krytka o60 PVC 2 ks po 0,70 €. Ceny sú bez DPH a so zľavou 25 % v celkovej sume 481,50 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PLUTKO, s.r.o.
481.50 €
preprava žiakov MŠ Fričovce na školský výlet na deň 17.6.2017 na trase Fričovce - Liptovská Sielnica a späť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
preprava žiakov ZŠ Fričovce na deń 2.6.2016 na trase Fričovce - Prešov a späť Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
ubytovanie žiakov ZŠ na škole v prírode v dńoch 9. - 13.5.2016 pre 21 osôb Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MXM, spol. s r. o.
0.00 €
preprava žiakov ZŠ Fričovce na školu v prírode na trase Fričovce - Drienica a späť v dňoch 9. a 13.5.2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV a dokumentácie k predlženiu povolenia skúšobnej prevádzky ČOV na základe tel. hovoru: - kvalita vody - 145,20 €, hydrologické údaje -179,16 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
324.36 €
zváračske práce /demontáž radiatorov/ v budove súp.č. 64. Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Rastislav Centko
0.00 €
preprava tvárnic Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RAPES, s.r.o.
0.00 €
štrkopiesk triedený Odb.: Obec Fričovce
Dod.: S.F.Bouw, s.r.o.
0.00 €
laboratorne vyšetrenie vody v budove súp.č. 21 a č. 191 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
110 L KUKA nádoby a 120l plastové kontajnery Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
651.60 €
úprava terénu v časti obce novej výstavby IBV Vyhon /práce bágrom a dovoz kameňa Tatrou/ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TONAB s.r.o.
0.00 €
preprava futbalových mužstiev v jarnej sezone 2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
vchodové dvere a okná s parapetami a montážou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HESTA, spol. s r.o.
1884.94 €
materiál na opravu strechy na budove súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP
2664.78 €
zámková dlažba, svahová tvárnica, parkový obrubník, debniaca tvárnica s dopravou na akciu - chodník k MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RAPES, s.r.o.
2239.00 €
mulčovač nožový pracovný záber 95 cm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JASTA Slovakia, s.r.o., Stanislav Straka
933.00 €
vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KN-C číslo 821/11 v kat. úz. Fričovce pre potreby odkúpenia parcely od SPF Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Legátova
0.00 €
oprava a previtie ponorky UVN 1-8 v zmysle prijatia objednávky č. 15-30987 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PUMPEG s.r.o.
351.01 €
tovar podľa bližšej špecifikácie na mieste Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MOVIR s.r.o.
0.00 €
prevoz makadamu z Prešova do Fričoviec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TONAB s.r.o.
0.00 €
vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku p.č. 869/2 v kat. úz. Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GEOBAN spol. s r.o., Jozef Ontko
360.00 €
základná príprava členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
30.00 €
hrazda na stenu a bradlá na stenu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Michal Horváth
74.00 €
náradie na cvičenie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TRIBO, s.r.o.
188.13 €
montérkové súpravy a mušľové chraniče pre MOS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HARMIX - Harčár František
621.80 €
vykládka peletiek strojom JCB Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovpil.sk, s.r.o.
0.00 €
občerstvenie pre cca 100 ľudí na akciu: odovzdanie hasičského vozidla na deň 15.1.2016 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
0.00 €
čistiace prostriedky a ručné náradie pre MOS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HARMIX - Harčár František
475.38 €
vypracovanie PD pre územné rozhodnutie pre IBV Fričovce pre inž. siete - vozidlové komunikácie, pešie komunikácie, vodovod, kanalizácia, NN rozvody a VO Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Stavoprojekt, s.r.o.
1680.00 €
revízia hasiacich prístrojov P6 v ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BTS-PO, s.r.o.
0.00 €
benzínová rámová elektrocentrála Heron EGM AVR-3 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SCHIPRO SK, s.r.o.
758.00 €
dodanie a montáž LPT- gamat v areáli FFK - Karma beta 3 - 1 kS, Karma beta 5 - 2 ks Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Magda - JM SERVIS
0.00 €
uhlová brúska Makita GA9050R 230 mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MADMAT s.r.o.
101.42 €
overenie účtovnej závierky za r. 2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
0.00 €
benzínová rámová elektrocentrála 6,0 kw , 3-fázová Heron EGM 60 AVR-3 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SCHIPRO SK, s.r.o.
654.00 €
vypracovanie energetického auditu budovy komunitného centra v obci Fričovce podľa ponuky z 22.11.2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENECO s.r.o.
1380.00 €
vypracovanie 2. NMS pre projekt Revitalizácia centra obce Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SQM s.r.o.
120.00 €
oprava servisnej plochy pri budove ZŠ súp.č. 21 podľa cenovej ponuky z 29.10.2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PO-STAV, spol s r.o. Prešov
1075.20 €
servisné práce na technike STA v budove súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPEX s.r.o.
0.00 €
metrologické overenie a oprava prietokomeru na ČOV Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Badger Meter Slovakia s.r.o.
0.00 €
drevené palivové pelety 8 mm v 1000 kg bagoch - 10 ks Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ST SIRIUS s.r.o.
2028.00 €
preprava futbalových mužstiev v jesennej sezone 2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
laboratorne vyšetrenie vody v budove súp.č. 21 a č. 191 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
prístrešok na budovu obecného úradu v prevedení priesvitný číry 3komorový o hrubke 10 mm podľa rozmerov nameraných obchodným zástupcom Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Robin Slovakia s.r.o.
290.00 €
zabezpečenie akcie "Bartolomejský deŇ 2015" - program a ozvučenie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martina Tirdiľová - TIMA
1550.00 €
vystúpenie folklorneho súboru Raslavičan na akcii "Bartolomejský deň 2015" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Folklórny súbor RASLAVIČAN
600.00 €
konzultácie a spracovanie nájomnej zmluvy k Farským úradom Fričovce na budovu a areál ZŠ na obdobie rokov 2016-2020 a dodatku k nájomnej zmluve č. 338/2005 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Advokátska kancelária
0.00 €
výkon činnosti zodpovednej osoby pri pravidelnej mesačnej odmene od 10 € Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NAJ, s.r.o.
0.00 €
závažia, lavica UNI SUPER 2 so žrďou a jednoručkami Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Binár , BODY SHOP
981.00 €
terénne úpravy verejného priestranstva okolia rybníka v parku par.č. CKN 7/1 a č. 9 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Vozár
800.00 €
program na evidenciu obyvateľstva pre našu obec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
0.00 €
preprava futbalových mužstiev v jarnej sezone 2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
pohostenie pre 5 osôb vrámci rezortného dńa školstva na den 17.4.2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kaviareň a Bowling
0.00 €
radlica zadná otočná, gumový brit 140 cm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JASTA Slovakia, s.r.o., Stanislav Straka
420.00 €
spracovanie návrhu zmlvy o vecnom bremene pre kanalizáciu obce a spracovanie stanoviska vo veci žiadosti p. Fottovej o prevod pozemku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Advokátska kancelária , JUDr.Polakovič Marek
250.00 €
drevené palivové pelety 8 mm v 1000 kg big bagoch - 4 ks Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ST SIRIUS s.r.o.
811.20 €
stavebné práce na budove polyfunkčného objektu v časti Jednota súp.č. 34v súlade s uznesením 12/1/2015 z 5.3.2015 /dohodnutá suma 8,- € na hodinu spolu s materiálom/ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Vysočan
0.00 €
montáž 2 svietidiel na multifunkčnom ihrisku vo Fričovciach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Michal Ištok , IM-EL
162.90 €
dezinsekcia priestorov základnej školy Fričovce - súp.č. 21 a č.265 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DDD Prešov s.r.o.
0.00 €
komponenty na kamerový systém v zmysle cenovej ponuky č. 2015009 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
765.72 €
znalecký posudok na stanovenie všeob. hodnoty nájmu na parc. C KN 794/2, 794/3, 794/4 a 801/2 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Anton Durkáč
0.00 €
oprava verejného osvetlenia v obci počas roku 2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Juraj Haľko
0.00 €
oprava miestného rozhlasu v obci počas roku 2015 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jaroslav Guľaš
0.00 €
drevené palivové pelety 8mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ST SIRIUS s.r.o.
2433.60 €
laserová farebná tlačiareń pre MŠ - CANON i-SENSYS LBP7210Cdn Odb.: Obec Fričovce
Dod.: CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
220.00 €
inštalácia elektronického zabezpečovacieho zariadenia v budove ZŠ Fričovce súp.č.265 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
792.79 €
vyhotovenie geologického prieskumu pre zachytenie a využitie prameńov č. 1 a 2 pre vodárenské účely Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Geoton, s.r.o.
700.00 €
servis osobného motorového vozidla ŠKoda Fabia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Straka
0.00 €
úplný rozbor vody - záchytný prameň č. 1 a 2 v katastri Obce Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
materiiál na opravu strechy OcÚ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP
3281.78 €
drevené palivové pelety 8mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ST SIRIUS s.r.o.
2028.00 €
110 l kontajnery Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
383.40 €
maliarske práce v budove č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František Majerník
990.00 €
vystúpenie speváckej skupiny ROSA na "Bartolomejskom dni" dňa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prešovské kultúrne a spoločenské združenie
150.00 €
vystúpenie folklorneho súboru Hermanovčan na "Bartolomejskom dni" dńa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Občianske združenie Hermanovčan
200.00 €
ukážka sokoliarskeho výcviku na "Bartolomejskom dni" dňa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Sokoliarska skupina sv. Bavona
450.00 €
vystúpenei hudobnej skupiny "Helenine oči"na Bartolomejskom dni dňa 24.8.2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MICHALSON s.r.o.
1500.00 €
preprava futbalových mužstiev v jesennej sezone 2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JANTER, s.r.o.
0.00 €
vypracovanie žiadosti a kompletizácia všetkých príloh na získanie NFP vrámci Výzvy zameranej na zvyšovanie ener.účinn. existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Gemini Group s.r.o.
220.00 €
statický posudok mosta a návrhu jeho sanácie v stupni DRS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PRODOSING, s.r.o.
1080.00 €
porealizačné zameranie kanalizácie v obci od č. 7 po č. 103 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: GEOBAN spol. s r.o., Jozef Ontko
0.00 €
vodoinštalačné práce a prerábka vodovodných prípojok v miestnosti pôvodných WC na kuchynku v budove ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Uličný
0.00 €
vypracovanie aktuálnych hydrologických údajov v recipiente od SHMÚ v zmysle rozhodnutia na vypúšťanie odp. vôd Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
330.00 €
vyhotovenie informačno-propagačnej tabule na projekt "Rekonštrukcia OcÚ v obci Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Dušan Trudič -NIOSART
0.00 €
vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV za rok 2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoservis Slovensko s.r.o.
200.00 €
preloženie linky FDSL z budovy súp.č. 64 na súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
gravírované vázy a súprava trofejových pohárov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: COLTSUN-CONSULT, s.r.o.
260.00 €
drevené peletky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NIKOEX s.r.o.
444.00 €
laboratorne vyšetrenie vody v budove súp.č. 21 a č. 191 počas roka 2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
vypracovanie energetického certifikátu budovy súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENECO s.r.o.
300.00 €
úprava miestnosti na WC v budove ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Štefan Harčár
0.00 €
vodoinštalačné a vodárenské práce na vodárňach , ktoré prevádzkuje Obec Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Uličný
0.00 €
zavedenie zabezpečovacieho zariadenia v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
372.90 €
horizontálne hliníkové žalúzie s montážou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DASON
119.37 €
vertikálne žalúzie s montážou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DASON
1049.64 €
oprava ponorného čerpadla ELEKTRA 80/70 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PUMPEG s.r.o.
233.56 €
oprava ponorného čerpadla EBARA 4N4-12 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PUMPEG s.r.o.
233.56 €
pokládka dlažby v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marek Vozár
300.00 €
pokládka dlažby v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MOVYROB
0.00 €
rozbor vody zo studne - budova OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
občerstvenie na stretnutie jubilantov za 21. polrok 2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
175.00 €
zhotovenie madiel na chodbu v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jaroslav Kanaš
0.00 €
protipožiarný servis na budove OcÚ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BTS-PO, s.r.o.
0.00 €
materiál na opravu budovy šatne FFK Odb.: Obec Fričovce
Dod.: AGROS - Vyšňovský Stanislav
0.00 €
overenie účtovnej závierky za r. 2012 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
400.00 €
zimné pneumatiky na auto Škoda Fabia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RUBBER TRADE, s.r.o.
207.76 €
divadelné predstavenie - Skrotenie zlej ženy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mestské kultúrne stredisko
200.00 €
zrovnanie parkovacej plochy na MK Pod Háj Odb.: Obec Fričovce
Dod.: František KRIVDA
0.00 €
lekárnička s náplňou pre MŠ a OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Výdajňa zdravotníckych pomôcok GaG
145.20 €
kúrenárske práce v budove OcÚ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Združenie JOŽO
429.00 €
kovový regál do archívu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Metalkas, s.r.o.
245.14 €
regály na šanony Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Szostok Marek - BIEDRAX s.r.o.
526.40 €
servis plynových topidiel - gamatiek v MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko
0.00 €
prebitie kanálu v budove súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko
0.00 €
dopravné značenie zvislé Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TSA spol. s r.o.
129.00 €
drevné peletky o priemere 8 mm Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BIOENERGIA, a.s.
1900.00 €
rozbor vody z MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
rozbor vody zo ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
vodovodné rúry PVCU TL.HRD.90x4,3x6000PN10 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
0.00 €
deratizácia školského pozemku - ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BORAFEST SK s.r.o.
160.00 €
oprava chloratora do studne Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EZV - úprava vody
0.00 €
oplotenie anglickej záhrady vo Fričovciach Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UMAKOV - Ing. Vladimír Lacko
2258.65 €
futbalové dresy pre družstvo žiakov Fričoviec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ATAK, Slovak Sportdesign
452.80 €
preprava futbalových mužstiev - 2013/2014 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
školská tabuľa pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ŠKOLEX, spol. s r.o.
627.80 €
stoly, stoličky, učiteľská stolička a katedra pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Daffer spol. s r.o.
659.30 €
akumulačné pece pre ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: VEREX-ELKO, a.s. - PO
2432.96 €
občerstvenie na stretnutie jubilantov za 1. polrok 2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
105.00 €
rúry PVCU ti 90x4,3x6000 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
534.82 €
kamenivo 0-16 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: S.F.Bouw, s.r.o.
346.96 €
PD na pripojovací plynovod k budove súp.č. 3 - MC Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Grošaftová Ľubomíra
288.00 €
úprava miestnosti v budove ZŠ Fričovce s.č. 265 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Martin Vysočan
2418.40 €
zemné výkopové práce na odvodnení cesty - Ulice Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Nákladná doprava a zemné práce
0.00 €
rozbor vody zo studne z rod.domu súp.č. 59 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
kanalizačné rúry PVC 315/5000 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP
3390.72 €
rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove OcU Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Združenie JOŽO
0.00 €
piesok jemný Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TRISTAR s.r.o.
72.00 €
elektroinštalačné práce v budove súp.č. 34 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MOVYROB
0.00 €
občerstvenie na posedenie ku Ďnu učiteľov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
0.00 €
právne poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Advokátska kancelária
0.00 €
príruba na čerpadlo na ČOV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: BIOCOMPACT spol. s r.o.
0.00 €
stôl na stolný tenis Insportline FORTE Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Unihouse s.r.o.
199.00 €
koaxiálny kábel na STA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HAGARD HALL, a.s.
0.00 €
metrologické overenie a oprava prietokomeru na ČOV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Badger Meter Slovakia s.r.o.
0.00 €
občerstvenie pre členov SČK na VČS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
160.00 €
spracovanie zmluvy o vecnom bremene Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mgr. Regína Šťastná - REGIS
40.00 €
občerstvenie pre členov DHZ na VČS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
120.00 €
drevené peletky Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SLOVEN s.r.o.
800.00 €
darčeky pre učiteľo ku Dňu učiteľov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
61.47 €
rozbor vody zo studne - časť Gazdovec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
rozbor vody zo ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
rozbor vody z MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Regionálny úrad VZ
0.00 €
drevné pelety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NIKOEX s.r.o.
0.00 €
vypracovanie znaleckého posudku na parcely Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marta Legátova
0.00 €
občerstvenie pre členov SZZP na VČS Odb.: Obec Fričovce
Dod.: J.P.M. Slovakia s.r.o.
140.00 €
montáž kamerového systému v ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
569.16 €
kamery do ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Tomáš Majcher - Maicom Nt.
1663.92 €
peletky na vykurovanie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: NIKOEX s.r.o.
1260.00 €
šatníková skriňa, zámky s dopravou Odb.: Obec Fričovce
Dod.: metaloBox
166.80 €
tovar pre MŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: HODBLA H Slovensko s.r.o.
120.00 €
materiál na STA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ján Jenča
64.84 €
perinky a vankúše a obliečky na nich pre MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Herceg Viliam - HV
856.08 €
oprava čerpadla v studni ZŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Združenie JOŽO
0.00 €
vodovodné batérie do MŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Brahama spol. s r. o.
0.00 €
vodovodná tlaková rúra a T kus Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
0.00 €
výmena ponorky vo vodárni Gazdovec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Anton Miženko
0.00 €
chlornan sodný do studne Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Brenntag Slovakia, s.r.o.
0.00 €
geom. zameranie parcely č. 460/14 k.ú.Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Karol Petrovský
0.00 €
vyhotovenie Ďakovnej plakety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
0.00 €
pohostenie na krst knihy Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LTD, s.r.o.
0.00 €
vyhotovenie Ďakovnej plakety Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
0.00 €
PVC rúry kanal hladké Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SUNOB Capital, s.r.o.
1336.40 €
preprava futbalových mužstiev - 2012/2013 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
0.00 €
110 l kontajnery Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
579.00 €
vystúpenie na akcii "Bartolomejský deň" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Country duo Weteráni
400.00 €
vystúpenie na akcii "Bartolomejský deň" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kandráčovci
800.00 €
rúry HDPE PE 100 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PEhAES a.s.
1226.88 €
prehlbenie starej studne v ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: RNDr. Ján Grech-Penetra
1267.68 €
preprava rúr z Prešova do Fričoviec Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jozef Hudák
0.00 €
piesok na posyp Odb.: Obec Fričovce
Dod.: TRISTAR s.r.o.
100.10 €
materiál na vodovod Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jafar
0.00 €
savice pre PO Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Florian, s.r.o.
246.00 €
vytýčenie káblov na akciu "Revitalizácia centra .... Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
oprava spoločnej televíznej antény Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LUT-SAT-RADIO Prešov, spol. s r. o.
0.00 €
oprava miešadla na ČOV Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LK PUMP Servis s.r.o.
0.00 €
kanalizačné konusy Odb.: Obec Fričovce
Dod.: JMJ, spol. s r.o.
1162.00 €
rúry PVCU 250/5000 SN 4 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
737.00 €
rúry HDPE PE 100 PN Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UNISTAV, s.r.o. Prešov
1184.00 €
zariadenie na dezinfekciu vody Odb.: Obec Fričovce
Dod.: EZV - úprava vody
1112.40 €
výkonný zosilovač k miestnému rozhlasu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Jaroslav Guľaš
0.00 €
elektrické konvektory Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ELEX - Štefan Bober
152.86 €
ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Peter Olejár
499.20 €
ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Alena Olejárová - CLEANIT
698.40 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
  Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu 2018