Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
5413.94 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
16525.59 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
91726.44 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
33855.02 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
24203.91 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
127496.32 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
21648.38 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
5765.54 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: ODBERATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
Dod.: Obec Fričovce
7387.02 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
80974.33 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
130723.93 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
129496.10 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
17729.87 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
10793.19 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
12788.18 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
9756.39 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
10306.36 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
10711.51 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
9124.58 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
19329.02 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
3625.36 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: ODBERATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
Dod.: Obec Fričovce
5878.99 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
27340.25 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
50874.51 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
86579.69 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
175122.17 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
18703.94 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
9745.55 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
22476.65 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
12469.72 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
12563.22 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
24875.11 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
19318.94 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
22710.64 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: ODBERATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
Dod.: Obec Fričovce
6664.49 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
81339.61 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
39135.72 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
65636.34 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
10622.05 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
14823.82 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
20258.42 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
17913.24 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
15163.60 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
12795.50 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
16521.54 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
10254.36 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
16140.52 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: ODBERATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
Dod.: Obec Fričovce
3644.32 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
36120.81 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
14389.07 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
12069.84 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
46326.67 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
18460.44 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
7455.64 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
17599.89 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
20067.59 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
11211.28 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
19877.62 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
19492.08 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
15051.23 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: ODBERATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
Dod.: Obec Fričovce
6155.11 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
21246.22 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
14770.09 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
19392.14 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
28604.47 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
15127.18 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
6848.76 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
8441.22 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
12476.75 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
13121.10 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
11814.35 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
12017.12 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
3260.05 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: ODBERATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
Dod.: Obec Fričovce
6068.44 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
20701.42 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
19987.45 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
11008.63 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
4133.98 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
30082.91 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
13498.91 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
11240.13 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
35445.63 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
18339.16 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
10686.50 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
155666.14 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
7076.21 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
41290.10 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
20690.27 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
23200.10 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
6091.15 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
21811.46 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
14487.07 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
12254.37 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
6214.53 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
14549.80 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
15894.97 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
39854.26 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: Obec Fričovce
Dod.: DODÁVATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
6598.32 €
VIĎ. PRÍLOHA Odb.: ODBERATEĽ UVEDENÝ V PRILOŽENOM ZOZNAME
Dod.: Obec Fričovce
9593.65 €
Stavebné práce vykonané na základe ZoD č. 164/2/2011 na akcii: "Rekonštrukcia obecného úradu v obci Fričovce" podľa priloženého súpisu vykonaných prác (2.časť) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
121943.64 €
Stavebné práce vykonané na základe ZoD č. 164/2/2011 na akcii: "Rekonštrukcia obecného úradu v obci Fričovce" podľa priloženého súpisu vykonaných prác Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
18997.00 €
Dodanie tovarov a služieb za rok 2012 -zoznam odberateľských faktúr Odb.: Darina Stahovcová
Dod.: Darina Stahovcová
25039.65 €
TOVARY A SLUŽBY DODANÉ V 12/2012 - ZOZNAM Dod.: SPP, a.s.
19167.05 €
Dodanie tovarov a služieb za 11/2013 - zoznam Dod.: Inžinierske stavby, a.s.
353619.46 €
TOVARY A SLUŽBY DODANÉ V 10/2012 - ZOZNAM Dod.: SPP, a.s.
13964.33 €
TOVARY A SLUŽBY DODANÉ V 9/2012 - ZOZNAM Dod.: SPP, a.s.
8508.43 €
Dobropis FA č. 03/2012 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Miroslav Polanský
479.00 €
Maliarske práce v ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Miroslav Polanský
479.00 €
Geometrický plán na určenie vlastníctva k parc.č. 460/4 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Karol Petrovský
216.00 €
Hudobná produkcia skupiny WETERÁNI na BD dňa 26.8.2012 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Štefan Sýkora
400.00 €
Vystúpenie Kandráčovcov a ich hostí na BD 26.8.2012 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kandračovci
800.00 €
Ďakovná plaketa + obal Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
79.80 €
Práce na stavbe "Živičná úprava Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: C.M.R. Slovakia s.r.o.
8151.42 €
Tlač a väzba knihy FRIČOVCE, graf. sprac. 350 ks Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Adrina Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
2152.70 €
Za vystúpenie na slávnostiach obce - BD Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Mária Triščová, ľudová rozprávačka
130.00 €
Nákup kuka nádob 110 l Odb.: Obec Fričovce
Dod.: FEREX, s.r.o.
579.00 €
Za spracovanie dokumentácie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ekoslov Consulting, s.r.o.
480.00 €
Služby mobilnej siete Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
120.18 €
Kancelárske potreby a plastové poháre Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PP COMP s.r.o.
69.30 €
Internetové služby 8/2012 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slavconet s.r.o.
11.62 €
Služby pevnej siete Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
42.54 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
712.46 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
74.87 €
Služba freeSAT medium Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UPC DTH S.á r.l.
9.50 €
Služba freeSAT medium Odb.: Obec Fričovce
Dod.: UPC DTH S.á r.l.
9.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
593.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
133.00 €
Stavebný materiál a náradie Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP
341.59 €
Doplatok stravného pre deti MŠ Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Školská jedáleň pri MŠ Fričovce
28.90 €
Tlačivá do ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ŠEVT a.s.
43.58 €
Ďakovný list Odb.: Obec Fričovce
Dod.: LIM PO, s.r.o.
38.50 €
Toner Toshiba T-1600 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: ML-print, Miroslav Marušinec
52.56 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1293.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
2457.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
3566.00 €
FA Orange Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
59.99 €
FA Orange Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
59.99 €
Riadková inzercia v denníku Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Privatpress, s.r.o.
46.19 €
Maliarske práce v ZŠ Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Miroslav Polanský
1446.00 €
Rúry HDPE PE Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PEhAES a.s.
1472.26 €

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020