Obecná knižnica

Otváracie hodiny:
Pondelok 15:00 – 17:00
(Štvrtok 15:00 – 17:00)
Zmeny otváracích hodín sú vyvesené na dverách, prípadná absencia je hlásená obecným rozhlasom.
Na ploche 21 m2 je reálne zapísaných v prírastkovom zozname kníh 3593kníh. V PC programe, ktorý používame – Knihovnícky systém MaSK je evidovaných 3443 kníh (keďže sa niektoré knihy od čitateľov nevrátili alebo stratili pred elektronizáciou knižnice).
V našej knižnici máme celkovo 84 čitateľov, ale priemerne za mesiac chodí do knižnice asi 14 čitateľov.

Kategórie literatúry:

Spoločenská :
a) filozofia
b) psychológia
c) náboženstvo
d) politika
e) ekonomika
f) výchova
g) vzdelávanie
h) zemepis
i) geografia
j) biografia
k) dejiny

Prírodovedecká :
a) matematika
b) astronómia
c) fyzika
d) chémia
e) zoológia
f) botanika

Technická :
a) technika
b) doprava
c) stavebníctvo
d) recepty
e) domácnosť

Poľnohospodárska:
a) lesníctvo
b) rastlinná a živočíšna výroba
c) záhradníctvo

Iná náučná:
a) umenie
b) architektúra
c) fotografia
d) hudba
e) hry
f) šport
g) jazykoveda
h) cudzie jazyky
i) encyklopédie, slovníky, atlasy

Beletria: Romány, detektívky, poézia, poviedky, rozprávky,

Vstupný poplatok je 0,66 € a je jednorazový.
Knižničný a výpožičný poriadok vydalo obecné zastupiteľstvo 25. 6. 2004, platnosť nadobudol 1. 8. 2004
Prijímame od ľudí akékoľvek knihy, ktoré vyradili zo svojej knižnice, ktoré nepotrebujú.

Galéria TU

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021