Obecná rada mládeže

Obecná rada mládeže (Fričo mládež) je neformálna skupina, ktorej predchodca – Fričo mládež vystupoval ako nezávislá časť Miestneho klubu Slovenského orla vo Fričovciach (MK SO Fričovce).

Výkonný orgán tohto klubu (Rada) je totiž zložený zo zástupcov mládeže a zástupcov dospelej časti obyvateľov Fričoviec. Keďže mládežnícka časť sa začala zapájať do mnohých činností, ktoré v niektorých prípadoch presahovali rámec aktivít MK SO, celkom prirodzene sa z nich vytvorilo neformálne mládežnícke združenie ktoré sa podieľa na príprave akcií a aktivít, či už v rámci Slovenského orla alebo mimo neho.

Členovia sa zúčastňujú neformálnych školení na témy ako „Participácia“, „Komunikácia“, „Tímová práca“, „Samospráva pre mladých a s mladými“ a pod..
Medzi najvýznamnejši medzník pôsobnosti je prijatie ORM za člena Regionálnej rady mládeže Prešovského kraja v januári 2008, ktorej členom je doteraz.

Ďalším dôležitým medzníkom je transformovanie Fričo mládeže na Obecnú radu mládeže (Fričo mládež) v auguste 2009, ktorá je akousi strešnou organizáciou zastupujúcou záujmy mládeže v našej obci. Hlavnými cieľmi obecnej rady je upevňovanie vzťahov medzi mladými ľuďmi a vedením obce Fričovce, byť poradným orgánom pri riešení otázok z oblasti mládeže, športu a kultúry, reprezentovať mladých občanov obce Fričovce a informovať o ich právach a povinnostiach. Aktívne komunikovať a spolupracovať s ostatnými obecnými radami v rámci Prešovského kraja i celého Slovenska.
Všetky dôležité informácie nájdete na oficiálnej stránke ORM vo Fričovciach —>klikni

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021