FÚ Fričovce

Fričovská farnosť bola založená v roku 1788. Pozostávala a dodnes pozostáva z troch filiálok – Z Fričoviec, Hendrichoviec a Bertotoviec. Za 220 rokov svojej existencie sa v spravovaní farnosti vystriedalo 18 kňazov.

                              

Kancelária farského úradu poskytuje nasledovné služby:
  
 -  vypisuje krstné lístky na základe hlásenia rodičov o narodení dieťaťa
 -   pripravuje a priamo sa zúčastňuje krstnej náuky s rodičmi a krstnými rodičmi
    (predkrstná náuka býva každú druhú sobotu v mesiaci o 10,00 hod. na FÚ).
 -  prijíma žiadosti na uzavretie sv. manželstva a zároveň pripravuje snúbencov
    na prijatie tejto sviatosti.
 -   je spolukoordinátorom farských akcií, rôznych podujatí a podieľa sa na príprave
    sv. birmovanania
 -  vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa
    pokynov pána farára FÚ vo Fričovciach
 -  zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní
    administratívnej služby a ktoré v záujme stránok FÚ nie je možné oznamovať
    iným osobám.

Všetky podrobné informácie nájdete na oficiálnej stránke Farského úradu vo Fričovciach TU

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021