DHZ- Fričovce

                                               

Plán činnosti DHZ Fričovce na rok 2016:

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru vo Fričovciach bude v roku 2015 zameraná na tieto úlohy:

Na úseku prevencie- podľa plánu preventívnych kontrol spracovaných Obecným úradom vykonáme preventívne kontroly a obhliadky v obytných budovách, malých prevádzkach a súkromných podnikateľoch
- zodpovedne vykonáme všetky úlohy, vyplývajúce z akcie – ochrana lesov, obdobie žatevných prác a vykurovacie obdobie
- uskutočníme besedy so žiakmi 1-krát na úseku školenia a výcviku
- zabezpečíme účasť funkcionárov DHZ na školeniach, IMZ organizovaných OV DPO a IMZ v okrsku podľa poznámok.
- uskutočníme 1 preverovacie cvičenie a 1 taktické cvičenieHlásenie o vykonaní cvičenia doručíme na OV DPO a OcÚ
- do previerky pripravenosti DHZ zapojíme 1 HD mužov a 1 HD žien- požiarnu techniku, výstroj a výzbroj zverenú do opatery DHZ budeme pravidelne ošetrovať, aby bola zabezpečená jej sústavná pohotovosť

- v rámci MDD zabezpečíme prehliadku novej techniky pre deti materskej školy

Organizačno, verejnoprospešná a kultúrna činnosť:
- počas roka uskutočníme 1 členskú a 4 výborové schôdze- při príležitosti Dňa požiarnikov účasť na svätej omši v uniformách

Organizácia osláv 80. výročia založenia dychovej hudby Fričovčanka a 95. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru vo Fričovciach, ktoré sa bude konať dňa 5. júla 2016 na miestnom futbalovom ihrisk

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021