História

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1320 po rozdeleni majetku sľachtického rodu Mersovcov. V tom roku už mala obec svoj samostatný chotár.
Roku 1330 uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou použil pozemky obci Bertotovce, Hendrichovce, Fričovce, Široké a Víťaz na výmenu za hrad Slanec. Slanecký hradný pán Peter Aba pridelil pozemky svojím synom. Majiteľom Fričoviec sa stal Ján Frychy.
Rod Frych pôsobil vo Fričovciach až do konca 17. storočia.

Názvy obce:
1773 Frics, Fricžowcze,
1786 Fricsch, Fričowze,
1808 Frics, Fřičow, Fryčowce,
1863-1913 Frics,
1920 Fričovce, Fričovec,
1927 – súčastnosť – Fričovce

Jednou z najvýznamnejších pamiatok našej obce je renesančný kaštieľ z rokov 1623-1630 s trojtraktovým priľahlým parkom.
Kaštieľ dal postaviť Valent Berthóty, plány stavby boli od staviteľa Michala Sorgera z Prešova. Za vlády Dominika Ghillániho bol roku 1840 prestavaný. Významnejšie rekonštrukcie prebehli v rokoch 1953 a 1977. Aj v súčastnosti je kaštieľ v rekonštrukcii, je sprístupnený verejnosti ako hotel a reštaurácia. V pivničných priestoroch sa nachádza bar Pivnica.

Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí aj Kostol sv. Bartolomeja z roku 1738. Počiatky stavby kostola spadajú až do roku 1617, kedy stavbu realizoval Valent Berthóty.
Oproti kostolu sa nachádza kaplnka z roku 1811, ktorú dal postaviť barón a generál Gabriel Splény.

Novšie pamiatky:
Rímskokatolícky Kostol sv. Košických mučeníkov, rok 1994

Pamiatky obce

Bol postavený v rokoch 1623 – 1630  majstrom Michalom Sorgerom. Kaštieľ dal postaviť šľachtic Valent Berthóty. Kaštieľ je dvojpodlažná  stavba  so štvorcovým tvarom, na okrajoch sú nárožné vežičky. Na fasáde sú trojdielne okná, nad ktorými sú strieľne. Polkruhová slepá arkatúra je ukončená bohato vykrajovanými štítkami. Slepé arkády sú zdobené mytologickými a historickými postavami staroveku, stredoveku a novoveku, ktorých tu pôvodne bolo 150. V arkádach východného priečelia sú postavy v dobovom magnátskom úbore, medzi ktorými je aj postava igrica s lutnou.  Kaštieľ bol postavený na močaristom teréne medzi Šindliarskym potokom a Veľkou Svinkou. Na močaristý terén nadväzovali vodné priekopy, ktoré boli odstránené v 19. storočí. Rozsiahlejšia prestavba kaštieľa bola v roku  1840.
Neskorobarokový kostol sv. Bartolomeja
Bol postavený v roku 1737 – 1738 na mieste, kde predtým stál kostol z 14. – 15. stor. postavený v gotickom štýle.  Kostol je jednoloďová stavba. Oltár je od levočského majstra J. Keblinga z roku 1752. Uprostred oltára je obraz Panny Márie a Jana Nepomuckého. Po stranách oltára sú zobrazené postavy sv. Petra a sv. Pavla. Nadstavcová časť oltára má vo výklenku sochu sv. Bartolomeja, po bokoch sú umiestnené sochy Pax. Vobis a sv. Barbory. Na vrchole oltára je socha sv. Jozefa z 18. stor.
Na dvoch bočných oltároch z 18. stor. sú sedembolestná Panna Mária a sv. Rozália. Na drevenej kazateľnici sú zobrazený evanjelisti a socha dobrého pastiera. Na drevenom chóre orientovanom na západnú stranu sú zobrazení Apoštoli. Krstiteľnica je v neskoršom neobarokovom štýle. Na nádrži je zobrazené súsošie – Krst Krista z 2 pol. 19. stor. Niektoré vzácnosti boli z kostola odcudzené v noci z 12. – 13. marca 1992. Pod kostolom sa nachádza podzemná krypta, zahalená rúškom tajomstva. Otvor do nej bol zabetónovaný pri úprave podlahy. Je to hrobka zemanov z fričovskej vetvy Berthótyovcov. Pri kostole je pochovaný Prof. ThDr. Jozef Špirko.
Pohrebná kaplnka
Z čelnej strany kostola sv. Bartolomeja je pohrebná kaplnka postavená v roku 1811. Má charakter malého mauzólea. Kaplnka má empírovú podobu. V tom istom štýle sú schody vedúce ku kaplnke a zároveň ku kostolu. Na vonkajších podstavcoch sú dve sfingy, ktoré chránia tajomstvo tejto kaplnky. Na vrchole je umiestnený kamenný kríž a maska znázorňujúca smrť. Uprostred kaplnky na mramorovom podstavci je umiestnený sarkofág a vedľa neho plačúca matka, ktorá roní slzy nad stratou  syna. Kaplnku dal postaviť v roku 1811 vtedajší  majiteľ šľachtického sídla barón generál Gabriel Splény. Pod kaplnkou sa nachádza hrobka, v ktorej je pochovaná matka syna a ďalší členovia rodu Gillany.

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021