Profil verejného obstarávania

  Rekonštrukcia strechy ZŠ - odstránenie havarijného stavu

   19.07.2016

  Výzva na predloženie cenovej ponukyv rámci prieskumu trhu na stavbu s názvom "Rekonštrukcia strechy ZŠ - odstránenie havarijného stavu"

  Obstarávateľ: Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Široké, IČO: 00327026, DIČ: 2020543107

  Kontaktná osoba: PhDr. Ján Mikula, starosta obce , tel.č. 0911 744 119, starosta@obecfricovce.sk

  Názov zákazky: Rekonštrukcia strechy ZŠ- odstránenie havarijného stavu

  Predopkladaná hodnota zakázky: 29 998,33 bez DPH

  Predpokladané obdobie realizácie zakázky: začiatok 28.7.2016

                                                                        ukončenie: do 30. dní odo dňa odovzdania staveniska

  Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH

  Lehota na predkladanie ponúk: do 26.7.2016, 16:00 hod. osobne, poštou na adresu Obec Fričovce, Fričovce 34, 08237 Široké alebo emailom na starosta@obecfricovce.sk (rozhoduje dátum doručenia do podateľne)

  Ostatné náležitosti na požiadanie prostredníctvom emailu starosta@obecfricovce.sk alebo poštou na adrese Obec Fričovce, Fričovce 34, 08237 Široké

   Projekt

   NATUR-PACK

   Dokumenty

   SODB 2021

   Slovensko.sk

   Slovensko.sk

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
   Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
   Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

   Fotogaléria

   Kalendár

   Iné

   Kalendár zvozu odpadu 2024 a ďalšie informácie  o odpadoch

   Kronika