Územný plán obce – Zmeny a doplnky č. 2/2023 – Návrh  – proces prerokovania a schvaľovania

TEXTOVÁ ČASŤ

(334.18 kb)
(225.1 kb)
(268.38 kb)

GRAFICKÁ ČASŤ

2_Kompletný urb. návrh riešeného územia obce

3_Kompletný urb. návrh zast. územia obce

4_Návrh dopravy

5_Návrh vodného hospodárstva

6_Návrh energetiky

7_Ochrana prírod a tvorba krajiny

8_Schéma závažných častí verejnoprospešnej stavby

P1_Záber PPF

Projekt

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2024 a ďalšie informácie  o odpadoch

Kronika