Zmeny a doplnky UPN-O č. 2/2023

TEXTOVÁ ČASŤ

Sprievodná správa

Vyhodnotenie SZ na lesných pozemkoch

Vyhodnotenie záberu PPF a LPF

Záväzná časť

GRAFICKÁ ČASŤ

2 - Komplexný urb. návrh riešeného územia obce

3 - Komplexný urb. návrh zast. územia obce

4 - Návrh dopravy

5 - Návrh vodného hospodárstva

6 - Návrh energetiky

7 - Ochrana prírody a tvorba krajiny

P-1 Záber PPF

Projekt

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2024 a ďalšie informácie  o odpadoch

Kronika