Profil verejného obstarávania

  Dodávka kovových smetných nádob 110 lit - 2014

   01.04.2016

  INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY
  na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby
  /§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

  1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
  Úradný názov:                       Obec Fričovce
  Poštová adresa:                     Fričovce č. 34
  Mesto/obec:                           082 37  Fričovce
  IČO:                                       00 327 026
  Kontaktná osoba:                   PhDr. Ján Mikula, starosta obce
  E-mail: Telefón:                     051/7911 119

  2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA
  Predmet obstarávania :
  DODÁVKA KOVOVÝCH SMETNÝCH NÁDOB 110 Lit.
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  Predpokladaná hodnota zákazky: 300- € bez DPH

  3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ
  Doplňujúce informácie:  cenu prosíme uvádzať  vrátane DPH za 1 ks vrátane dopravy
  (pričom predpokladaný odber je 15 ks)
  Postup pri zadávaní zákazky :           prieskum trhu
  Plánovaný dátum zadania zákazky:  30.9.2014
  Dátum uverejnenia tejto informácie:  12.9.2014
  Kontaktné miesto pre získanie informácií:  Obecný úrad Fričovce, Fričovce č. 34,
  PhDr. Ján Mikula, starosta obce, t.č. 051/7911 119, e-mail: fricovce@stonline.sk
  Fričovce 12.9.2014

  Projekt

  NATUR-PACK

  Dokumenty

  SODB 2021

  Slovensko.sk

  Slovensko.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu 2024 a ďalšie informácie  o odpadoch

  Kronika