Profil verejného obstarávania

  Dodávka stavebného materiálu (zámková dlažba)

   01.04.2016

  Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Miesto odoslania/dátum 77/2016 Ing. Lucia Vozárová 051/7911 119 Fričovce/10.3.2016
  Vec
  Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky – dodávku stavebného materiálu (materská škola a areál pred mládežníckym centrom Fričovce) vrátane dopravy
  Týmto Vás chceme požiadať o vypracovanie cenovej ponuky na dodanie nasledujúceho materiálu vrátane dopravy:
  materiál                           rozmery                 množstvo  cena
  Zámková dlažba sivá hr. 8 cm 10x20 cm     145 m2
  Zámková dlažba sivá hr. 6 cm 10x20 cm    35 m2
  Svahová tvárnica Premac Hangflor (príp. alternatívny variant podobného tvaru) 50x30x40 cm 35 m2
  Parkový obrubník 100x20x5 cm               48 m
  Debniaca tvárnica 50x15x25cm              86 ks
  Debniaca tvárnica 50x40x25 cm            70 ks
  Doprava
  Spolu
  Ponuku nám prosím zašlite aj s DPH do 14.3.2016 na mail: fricovce@stonline.sk, poštou alebo osobne.
  Ďakujeme.
  S pozdravom ..................................... PhDr. Mikula Ján Starosta obce

  Projekt

  NATUR-PACK

  Dokumenty

  SODB 2021

  Slovensko.sk

  Slovensko.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu 2024 a ďalšie informácie  o odpadoch

  Kronika