Fotogaléria

Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013

V tomto školskom roku naša škola už štvrtýkrát vypracovala projekt, ktorým sa uchádzala o podporu v Občianskom združení Ternipe s podporou Rómskeho Kultúrneho Programu Nadácie Otvorenej Spoločnosti (Open Society Foundations Budapest).Rómsky mentorský projekt je medzinárodný projekt, ktorý prebieha v 5 štátoch: Macedónsko, Bulharsko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Na Slovensku projekt koordinuje OZ Ternipe – združenie pre rómsku mládež na Slovensku a v Maďarsku. Cieľom mentorského projektu je spojiť úspešných a etablovaných rómskych odborníkov so skupinami detí v marginalizovaných školách a komunitných centrách a poskytnúť im príležitosti na rozvoj osobných zručností ako aj spoločenských zručností prostredníctvom série pravidelných a štruktúrovaných mimoškolských činností s kultúrnym obsahom/zameraním.Rómski mentori spolu so zodpovednými učiteľmi, obetujú zo svojho voľného času niekoľko hodín mesačne, aby deťom zabezpečili voľno-časové aktivity. Rómskym mentorom sa aj tento rok stal Mgr. Roman Eštočák, ktorý pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako hlavný projektový konzultant HP MRK.V rámci projektu RMP sa uskutočnila beseda s policajtom pohraničnej polície, p. Jánom Bažom.

Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013
Beseda s členom pohraničnej stráže 29.1.2013

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Projekt

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2024 a ďalšie informácie  o odpadoch

Kronika