Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 809)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
51/2023 Dodanie tovaru, vrátane dopravy na pred.zákazky INTERIÉROVÉ VYBAVENIE ,pre projekt Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom výstavby budovy Materskej školy v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Baribal s.r.o.
41 342.57 €
1Spr 0/1791/2022 Zabezpečenie výkonu povinnej práce (Renáta Č.) Odb.: Okresný súd Prešov
Dod.: Obec Fričovce
0 €
50/2023 vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) VEREJNÝ VODOVOD FRIČOVCE (etapa na realizáciu potrubí 1,2,3,3-1,3-2) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Vladimír ZVADA
3 950 €
RA-SNCA/20204025 poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania a overovania kvalif.certivikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
6347/2022 bezodplatné poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
49/2023 pripojenie nehnuteľnosti (RD) na verejnú kanalizáciu Odb.: Ján Langa
Dod.: Obec Fričovce
0 €
48/2023 pripojenie nehnuteľnosti (RD) na verejnú kanalizáciu Odb.: Dávid Harčár
Dod.: Obec Fričovce
0 €
Dodatok č. 3 k 1009900945 Dopoistenie nehnuteľného majetku "Verejný vodovod Fričovce" (živelné poistenie) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Kooperativa poisťovńa, a.s. Vienna Insurance Group
294.93 €
5100002193 poskytnutie združenej dodávky elektriny do OM (podľa prílohy) od 1.1.2024 do 31.12.2025 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0 €
47/2023 Dodanie tovaru, vrátane dopravy na zákazku: Didaktické pomôcky pre projekt Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom výstavby budovy Materskej školy v obci Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Baribal s.r.o.
15 017.93 €
Dodatok č. 2 (ku KZ z 4.9.2023 Pardo)) doplnenie bodu 7 (interiérové a materiálno-technické vybavenie pre zvýšenie kvality poskyt.služieb kultúrnej inštitúcie - obec Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: PARDO, s.r.o.
0 €
6303035544 dodávka plynu (maloodber) - odberné miesta vo vlastníctve Obce Fričovce (viď príloha), na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0 €
46/2023 zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
N20231026002 Implementácia NP SPOLU PRE KOMUNITY, financovaného v rámci Programu Slovensko - výkon TSP a TP v lokalite Fričovce Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
0 €
Dodatok č. 1 k ZoD č. 22/2022 Zmeny v položkách rozpočtu zámenou za iný typ v rámci projektu " Materská škola v obci Fričovce - dostavba (zmenové konanie) Odb.: Obec Fričovce
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
239.28 €
7500017201 dodávka elektriny pre budovu MŠ Fričovce č. 400 Odb.: Obec Fričovce
Dod.: SPP, a.s.
0 €
43/2023 Stavebné práce : "Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Fričovce" Odb.: Obec Fričovce
Dod.: MH elektro, s.r.o.
9 867.61 €
28/2023 pripojenie nehnuteľnosti (RD) na verejnú kanalizáciu Odb.: Lucia Brunčíková
Dod.: Obec Fričovce
0 €
27/2023 pripojenie nehnuteľnosti (RD) na verejnú kanalizáciu Odb.: Ján Andraščik
Dod.: Obec Fričovce
0 €
39/2023 Dohoda o splátkach dlžnej sumy Odb.: Jarmila Bendíková
Dod.: Obec Fričovce
2 196.19 €
Generované portálom Uradne.sk

Projekt

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2023 a ďalšie informácie  o odpadoch

Kronika