Aktuality

DANE A POPLATKY 2018 - INFORMÁCIA

 02.01.2018


UPOZORNENIE OBCE FRIČOVCE – DANE a POPLATKY 2018 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI Upozorňujeme daňovníkov, že v prípade ak nastala zmena vo vlastníctve Vášho nehnuteľného majetku k 31.12.2017 (t. z. PREDAJ, KÚPA príp. DEDENIE ), ste povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2018! Taktiež je potrebné čiastočným daňovým priznaním oznámiť, ak ste majiteľmi pozemku, na ktorý bolo vydané stavebné povolenie príp. ste už stavbu skolaudovali alebo postavili drobnú stavbu (v zmysle ohlásenia drobnej stavby). POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD V rozhodnutí na rok 2018 (ktoré Vám doručíme), bude uvedený počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt na základe evidencie obyvateľov. V prípade, že si poplatník chce uplatniť akúkoľvek úľavu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia obce platného na rok 2018, je povinný predložiť požadované doklady a požiadať o úľavu v zmysle VZN č. 5/2015. Taktiež je možnosť poskytnutia úľavy aj pre držiteľov preukazu ZŤP (kópiu preukazu je potrebné doložiť). _______________________________________________________________________

Všetky potrebné dokumenty sú k dispozícii na stránke: www.obecfricovce.sk v časti: SAMOSPRÁVA TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE alebo Vám ich poskytneme v úradných hodinách na Obecnom úrade vo Fričovciach

1 2 3 4 5 6 7

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019