Aktuality

Informácia o schválení dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

 12.10.2020Poskytovateľ:  Prešovský samosprávny kraj, www.po-kraj.sk

Prijímateľ podpory: Obec Fričovce
Výzva: Výzva pre región na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2020
Program: Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Názov projektu:  Podpora rozvoja športu v obci Fričovce
Realizácia projektu:  marec – jún 2020
Celkový rozpočet projektu:  62 427,47 €
Výška poskytnutej dotácie: 22 000,00 €


Stručný opis projektu:


Primárnym cieľom projektu je vybudovanie vhodného bezpečného a funkčného priestoru na rozvoj športovej aktivity pre deti, mládež ale aj dospelých obyvateľov obce. Cieľom je poskytnutie optimálnych podmienok pre výuku telesnej výchovy detí z miestnej základnej a materskej školy, ale aj pre trávenie voľného času širokého vekového spektra obyvateľov. Pre obec so základnou a materskou školou, ktorá nemá telocvičňu a futbalové ihrisko sa nachádza na opačnej strane obce, je vybudovanie priestoru pre telesnú výchovu vítanou a veľmi prospešnou aktivitou.

Ihrisko sa nachádza v kultúrnom centre obce - v areáli Anglickej záhrady – parku v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky- miestneho kaštieľa. Park tvorí spolu s detským ihriskom a zelenou plochou ideálny komplex rekreačného využitia pre mladé rodiny presahujúci hranice katastra obce.

Predmetom projektu bola výstavba multifunkčného ihriska rozmeru 33 x 18 m s umelou trávou, ktoré slúži na futbal, volejbal, basketbal. Stavba zahŕňa podklad, umelý trávnik, oplotenie, mantinely, bránky na futbal a volejbal, 2 basketbalové koše, stĺpiky a sieť na volejbal a osvetlenie.

Projekt bol ukončený.

Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

NATUR-PACK

Dokumenty

SODB 2021

Slovensko.sk

Slovensko.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:45 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:45 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2021